Byt 10 mot 1 års byggprocess med kommunal strategi för privatuthyrning

Kommunal strategi för privatuthyrning

Byt 10 års byggprocess mot 1 år och skapa fler hyreslägenhet. Det är den skillnaden vi kan få om vi satsar på att få fler privatpersoner att skapa uthyrningslägenheter, i sin villa eller på sin villatomt. Detta kräver dock en kommunal strategi för privatuthyrning som täcker flera områden och grupper. Inlägget tar upp delar av det kommunerna bör tänka på. 

Härom året läste jag Kristoffer Örstadius reportage i DN om varför det tar så lång tid att skapa lägenheter i Sverige. Oavsett om siffran 10 år och det han skriver är helt med sanningen överensstämmande eller ej, kan vi nog alla vara överens om att det tar för lång tid.

Länk till artickel från DN 2016-07-31:

Om man läser Boverkets prognos från 2018-06-19 kan man nu se att byggandet minskar från 69 000 lägenheter 2017 till en prognos på 56 000 lägenheter per år 2018 och 2019. Samtidigt pekar prognosen på att vi behöver ett byggande på 90 000 lägenheter per år fram tom 2020 och därefter 50 000 /år fram tom 2025.

Boverket redovisar även att 243 av landets 290 kommuner har ett bostadsunderskott och 97 % kommer att behöva fler hyresrätter samt 2:or och 3:or de närmsta 3 åren!

Hur kan en kommunal strategi för privatuthyrning göra skillnad?

Detaljplaner och kommunal infrastruktur tar tid och är kostsamt. Att däremot få bygglov / bygganmälan samt att bygga en privatuthyrningslägenhet på din villatomt behöver inte ta längre än 6 till 12 månader från idé till färdig lägenhet och hyresintäkt.

Förtätning av villaområden skapar flera fördelar för både kommun och boende. Och kartlägger man effekterna av denna form av delningsekonomi, så ser man ganska snart att det finns så många vinnare. Framför allt kommunerna!

Relaterade inlägg:

Genom att kommunen på ett tydligt och långsiktigt sätt visar att de är positiva till separata uthyrningslägenheter i villaområden, men även vid nybyggnation av nya blandade bostadskvarter, skapas förutsättningar för att fler skall våga ta steget och investera i en uthyrningslägenhet på tomten.

Skillnaden blir stor för ägaren. Och den skapar förutsättningar för andra positiva effekter för samhället!

Några områden kommunerna behöver se över!

Här handlar det om att arbeta brett och vara långsiktiga! Arbetet bör dessutom ske inom flera olika delar av kommunen för att få bäst effekt.

Visa på långsiktighet ur flera infallsvinklar

Människor behöver trygghet för att våga fatta beslut! Att bygga en extra lägenhet, med alla de krav som finns, är kostsamt och förmodligen en av privatpersonens största investeringar i livet. Detta måste man ha respekt för och därför tydligt visa på en långsiktighet från kommun och stat. I syfte att skapa en ekonomisk förutsägbarhet. Alla gör det inte för att i första hand tjäna pengar. Men de är få som vill riskera att gå back eller få problem pga en samhällsnyttig investering.

Under de senaste åren har många kampanjer kring privatuthyrning haft knytning till uthyrning till nyanlända. Detta är behjärtansvärt och viktigt. Men det finns även andra grupper som fler vill och har lättare rent mentalt att hyra ut till! Exempel på detta är:

 • Studenter  och egna samt vänners barn som söker eget boende.
 • Människor som söker jobb i våra städer.
 • Familjer som separerar och snabbt behöver ett boende och helst i närheten  av sitt nuvarande.
 • Äldre som vill växla till något mindre.

Listan kan göras lång och informationen bör även spridas till de som ser att de kan skapa en förändring i livet genom att själva hyra ut. Exempel på det kan vara

 • Äldre som vill trygga pensionen eller bara vill ha någon på tomten för ökad trygghet.
 • Barnfamiljer som vill kunna gå ned i arbetstid för att få mer tid med barnen eller resande.
 • Små och medelstora företagare som kan se fördelar med intäkten från en hyra, för att kunna spara pengar i sina bolag. Som i nästa led kan leda till nyanställningar och investeringar

En trygg 2-handsmarknad

Även om separata lägenheter för uthyrning i en villa har förstahands-kontrakt likställs alla “privatuthyrningar” med andrahandsuthyrning. Därför måste kommunerna arbeta med att skapa en tryggare 2-handsmarknad! Syftet är både att stärka privatuthyrningens varumärke hos de som skall hyra och de som skall hyra ut. Men även att skapa en reellt tryggare bostadsmarknad för alla, samt minskat bidragsflöde till kriminell verksamhet, ockerhyror och organiserad brottslighet.

Att skapa en trygg 2-handsmarknad handlar lika mycket om att exempelvis ställa krav på att socialkontoret och de allmännyttiga bostadsbolagen. Så de följer upp att alla bidrag som ges till 2-handskontakt är lagliga.

För att öka uthyrningen behöver vi skapa en mentalitetsförändring kring privata hyresvärdar! Detta gör vi bl.a. genom att rensa upp inom det kommunala!

Andra förändringar

 • Skapa trygghetssystem för privata värdar och hyresgäster.
 • Snabba upp och förenkla lov-processerna.
 • Se över tomtköer  och ställ krav på 2-familjshus med uthyrning.
 • Arbeta med positiv rapportering.
 • Öka fokus på yrkesutbildning inom hantverksyrken.
 • Arbeta med företag och organisationer som jobbar med socialt ansvarstagande inom bostadsfrågan.
 • Ställ krav på förändringar från riksplanet.

Vi måste börja redan idag!

Inom dessa områden finns det mängder att göra. Och nu är tiden att göra det! Än så länge råder högkonjunktur och de flesta små och medelstora byggbolag har fulla orderböcker. Det innebär också att just nu är det svårare och dyrare för privatpersoner att skapa dessa lägenheter, trots en låg ränta.

Men när byggandet av hyreshus och bostadsrätter faller frigörs dessa bolag och kan då skapa fler lägenheter i våra villa områden. På detta vis kan vi behålla kompetensen inom byggbranschen vid mindre gynnsamma tider och samtidigt bibehålla en hög byggtakt pga korta beslutsprocesser och dessutom med låga kostnader för kommunen.

För mer information eller bokning av föreläsningar, deltagande i projekt eller paneldebatter.  Klicka här

 

/ Jakob E Saternus, Grundare av Main Home

Leave your reply