Dubbelt bolån för Unga!

Dubbelt bolån för Unga

Kreditrestriktionerna sägs utestänga unga från bostadsmarknaden. Danske Banks Bolån Stabil kan dock ändra det!

Bolånet är en kombination av rörligt bolån där man slipper ränteskillnadsersättning vid byte av lån, samt en snabb bunden ränta över 30 år. Idag är räntan för ett lån på 2 milj 2,89%.

Detta kan tyckas högt enligt vissa. Män om man Kommentar med den historiska räntan och långsiktigheten i lånet, kan det vara en god affär för den som vill komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Bolån Stabil ger en biljett in till bostadsmarknaden

Eftersom Bolån har en stabil stabilitet över 30 år behöver inte Danske Bank räkna med en kalkylränta om 7%. Detta är något bankerna annars normalt gör på kortare räntebindningstider. Den långa räntebindningstiden gör att banken banken kan bevilja ett högre lånelöfte! Vilket kan leda till att unga och låginkomsttagare får lättare att köpa en första bostad.

Vid en kreditbedömning tar banken hänsyn till hur mycket du har kvar i plånboken, efter att ränta och amortering är betald! Detta kallas KULP – “Kvar Att Leva På” och utgår ifrån Konsumentverkets uträkning av kostnader för olika hushåll.

Via denna länk kan du läsa mer om hushållsbudget samt vilka värden banken och konsumentverket räknar på:

Vad blir skicklighet för ett ungt par?

Om vi ​​gör antagandet att två ungdomar i 20 års åldern arbetar inom handel, restaurang eller lager och e-handel. Kan vi anta att de har en snittingångslön på 22 000 kr enligt ekonomifakta.se .

Ex 7% kalkylränta:

Om banken räknat på 7% kalkylränta. Innebära det att paret får möjlighet att låna ca 2,37 milj. Efter boendekostnader + KULP har de då ca 400 kr / månad. Deras skuldkvot skulle bli 4,49 och amorteringen hamna på 2%.

Ex 3,89% Stabil Bolån:

Om man räknar på samma sätt kan man få max 4,38 milj i Stabil Bolån med 3,89%. Detta skulle dock innebära och skuldkvot på 8,23 och en amortering på 3%. Samt inte en krona över efter amortering, räntor och KULP.

Mer rimligt är ännu inte att Banken godkänner och skuldkvot på 5,5. Vilket skulle innebära ett lån på 2,9 milj med 3% amortering och 6000 kr kvar till nöjen och sparande.

Oavsett vilken bedömning banken gör kring skuldkvoten. Innebär Stabil Bolån en möjlighet för det unga paret att låna 0,5 till nästan 2 milj mer, än de kunnat innan!

Vem vinner på “affären”?

Min uppfattning är att alla är vinnare på denna typ av lån!

Självklart kommer detta att ge Danske Bank nya kunder och bara nu en hög vinst på utlåningen. Samtidigt möjliggör det för fler unga och låginkomsttagare att köpa sin första bostad, måste historiskt varit en god affär. Då ägt boende oftast är billigare än hyrt.

Det bör tilläggas att lånet inte har någon ränteskillnadsersättning. Så när det unga paret skapat sig en bättre ekonomi. Kan de byta lånet mot ett mer fördelaktigt bolån. Utan några extra kostnader.

Slutligen tror jag att detta är bra både för bostadsmarknaden och Sveriges byggindustrier. Då det möjliggör för fler att köpa sin bostad. Trotts de skärpta kreditrestriktionerna!

 

( Tack för inspirationen till inlägget Stefan Attefall / Bopolpodden samt påminnelsen Jan Bolmeson / RikaTillsammanspodden )

 

/ Jakob E Saternus, Grundare av Main Home

 

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Inlägget är inget sponsringssamarbete. Belåning är alltid förknippat med en risk och du måste alltid göra en egen bedömning av din egen bostadsaffär samt vilken belåningsnivå som är rimlig för dig!

Inlägget vill bara visa på att banker och andra aktörer kan utveckla bostadsmarknaden genom att tänka i nya banor. Något som vi på Main Home vackra bör premieras!

 

Läs även:

Leave your reply