Ett motståndskraftigt liv

Ett motståndskraftigt liv

Årets första månader av covid 19, har fått oss att fundera en del över hur motståndskraftiga vi är. Både i vår ekonomi och våra liv.

Vi kan konstatera att våren varit positiv för oss. Både avseende ekonomin samt i våra liv och verksamheter. Inte för att det varit helt utan friktioner. Utan för att det sammantaget gått i en positiv riktning. Om än med lite mer att göra, inom vissa områden. Både självvalt samt att fler intresserat sig för vad och hur vi valt att göra saker.

Vi “bygger och utvecklar” ständigt flera olika delar av vår ekonomi och vårt liv. Genom att göra små aktioner samt skapa stödjande vanor. Tillsammans med att ha ett nyfiket förhållningssätt till det mesta. Våga säga Ja och testa att göra saker. Vissa saker misslyckas vi med och andra saker lyckas. Oavsett, så lär vi oss hela tiden nya saker!

Jobba med, inte mot naturlagarna!

Jag inspireras mycket utav av följa och se hur saker utvecklas. Och jag lär mig hela tiden nya saker av det. Det kan vara hur gruppdynamiken utvecklas i en arbetsgrupp. Hur ett vägarbete förändrats var gång jag cyklar förbi det. Eller hur naturen skiftar med årstiderna!

Jag är övertygad om, att när vi väljer att jobba och investera på ett sätt som liknar naturens naturliga flöden. Så kommer vi att nå framgång enklare. Med betydligt mindre nedlagd energi, än om vi istället jobbar på ett sätt som är mot naturlagarna. Oavsett om det handlar om energi i form av mitt eget engagemang. Eller om fossil energi för att tvinga, accelerera eller forcera oss närmare våra mål!

Den här videon från National Geographic, ger en liten inblick i hur jag tänker kring detta:

Filmen visar hur naturen hela tiden strävar mot att bli mer Balanserad, Hållbar och Motståndskraftig.

Den visar att det är naturligt med “diversifiering”, ständig utveckling och “perenna”, dvs årligen återkommande grödor / kassaflöden. Då dessa långsiktigt kräver mindre energi, än de som är “annual”, ett åriga / tillfälliga.

Men i dagens samhälle, har de flesta istället uppfattningen att det kortsiktiga och det mer energikrävande är det bästa, eller det normala. Exempelvis att vi som företagare måste fokusera på att bara göra en sak, för att bli riktigt duktig på det. Samt för att lyckas som entreprenörer.

Eller att vi kortsiktigt byter en sak mot en annan. Exempelvis tid mot pengar, i vårt dagliga arbete som löneslavar hos en arbetsgivare. Som vi inte alltid delar värdegrund eller målbild med.

Vad är naturligt?

Så som jag tolkar det, är det naturliga att hela tiden att “diversifiera” i allt det vi gör. Dvs att uppleva en bred mångfald och inte satsa allt på ett kort, eller att lägga alla ägg i en korg.

Och tänker vi efter, så är det också det bästa sättet att göra saker, inom alla områden i livet!

Om du skall rekrytera eller utveckla ett arbetslag eller en chef. Är då den bästa rekryteringen att alla i gruppen, är stöpta i samma form, med samma åsikter, bakgrund och erfarenheter eller kanske det motsatta?!

Är den bästa chefsrekryteringen, någon som gjort exakt det ni skall göra, som jobbat inom samma område hela sitt liv osv. Eller är det oftast någon som kommer in med en bred palett av erfarenheter och nya perspektiv?

Idrottsforskning har visat att de mest framgångsrika atleterna specialiserade sig sent i livet. Och det är bara i undantagsfall som de långsiktigt bästa specialiserat sig till en idrott i tidig ålder.

Om vi tittar på kostintaget är det bästa att äta en balanserad kost, från hela kostcirkeln. När vi går i mysiga städer uppskattar vi dem mysiga pga dess mångfald av arkitektur, restaurangutbud, kultur mm.

Listan kan göras lång. Men jag tror ni förstår min poäng!

Ekonomi och ekologi går hand i hand!

Ekonomi är läran om att hushålla med resurser. Och om något skall vara hållbart, så måste det vara ekonomiskt hanterat och tvärtom. Ett hållbart och friktionsfritt familjeliv bygger på att det finns ekonomi. Både i Tiden, Pengarna och all annan Energi, som vi använder oss av i livet.  Detta var en förståelse som landade hos mig, när jag och Isabelle valde att gå Balansekonomis utbildningar.

Vi gick första utbildningen tillsammans redan inom ett år efter att vi träffades. Och det är något som helt har förändrat våra liv. Främst för att vi tog action, på kursernas innehåll. Och tillsammans utformade en plan, som vi hela tiden följt upp och reglerat. För att skapa oss både ett friare och ett rikare liv!

Inom sparande och investeringar pratar man mycket om att diversifiera. Men av någon anledning, är det inte lika vanligt inom företagande, på arbetsmarknaden eller inom privatekonomi.

Detta är synd. Då principerna gäller minst lika mycket inom dessa områden!

 • Hur motståndskraftig är din privatekonomi, om både du och din partner bara har inkomster från era anställningar?
 • Om ni dessutom har samma arbetsgivare?
 • Om ni går isär eller om du redan är ensamstående?
 • Om ni blir sjuka, vill börja plugga, skaffa barn, gå i pension?
 • Om världen drabbas av en pandemi?

Hur kommer det sig, att huvuddelen av alla svenskar förlitar sig på, “bara en inkomstkälla från ett arbete”. Där pensionssystemet nu bara “utlovar” max 70 % av din löneinkomst, i framtida pension.

Att vårt banksystem dessutom “bara räknar inkomster från löneinkomst” som beräkningsgrundande underlag, om vi skall få ta lån. Eller ta en högre livförsäkring?

För mig är detta onaturligt och märkligt! Då det är oerhört Obalanserat, Ohållbart och Omotståndskraftigt.

Den som vill leva ett långsiktigt hållbart och rikt liv, i alla bemärkelser. Borde fundera över hur de egentligen vill ha det. Samt börja ta action i en mer naturlig riktning!

Hur har vi byggt en motståndskraftig ekonomi

Vi sparar, amorterar, investerar och tänker på vilken konsumtion som är nödvändig för oss, eller ger oss extra guldkant i livet. Resten försöker vi välja bort!

Isabelle var företagare med 2 olika verksamheter när vi träffades. Skatt och redovisningskonsult samt frisör. Båda har relativt trogna och perenna kund samt kassaflöden, med litet behov av bundet kapital. Hon hade ett billigt ägt boende. Som hon hade kunnat köpa, med hjälp från sin mamma som medlåntagare. Hon prioriterade att jobba på ett sätt så hon orkade. För att bli skuldfri hade hon en hög amorteringsgrad, i syfte att inte vara beroende av någon annan. Samt för att kunna bo billigt och ha råd köpa ett varmt bubbelbad. Då hon visste att hennes reumatism skulle begränsa henne allt mer som tiden gick.

Jag hade ett friköpt radhus med stöd från ett livslångt sparande, samt med min mamma som medlåntagare. Mamma har varit medlåntagare i början av alla mina bostadsköp, samt efter min skilsmässa. Jag hade en statlig anställning som officer och levde ett varannan veckas liv, med mina barn. Utöver amortering och räntor, hade jag inte råd med något större sparande. Då jag prioriterade att amortera, för att frigöra mamma från lånen. Ifall hon och pappa, alternativt någon av mina bröder, skulle behöva hennes låneutrymme.

Så egenvalt samt tvingat sparande, tillsammans med att tidigt ha valt att köpa våra egna boenden. Lade grunden för det liv vi lever idag!

Vår förändring som skapat motståndskraft

När vi valde att bli ett par, så skapades möjligheten att minska våra gemensamma boendekostnader. Samt att vi kunde frigöra kapital, genom en bostadsförsäljning, som vi sedan använt oss av om och om igen. Inledningsvis använde vi även oss av, en hög belåningsgrad.

Under ca 2 års tid skapade vi 5 uthyrningar både i privatuthyrning samt näringsverksamhet. Vi skapade även ett lån till vår sjätte uthyrning, samtidigt som jag hade kvar min anställning i Försvarsmakten. Vilket var nödvändigt för att få lån från banken.

Detta har gett oss perenna hyresintäkter som kommer månad efter månad. Oavsett om vi är friska, sjuka, på semester, pensionerat eller passionerat oss!

Idag har vi pausat vårt skapande av fler lägenheter. Både pga banken, samt till förmån för andra engagemang, intressen samt inkomstflöden, sparande och investerande.

En mångfald av perenna kassaflöden!

Genom skapandet av privatuthyrning samt några till uthyrningar i näring, är vår familjs basbehov av pengar säkrade. De ger inkomster som inte kräver så stor del av vår tid och energi. Vilket frigör resurser till det som engagerar oss.

Vi driver våra verksamheter i ett par olika bolag och företagsformer. Utefter vad som är bäst för oss, i den enskilda situationen. Både ur ett skatteperspektiv och beroende av vad vi äger, hur vi jobbar med det, samt om vi äger det tillsammans med andra.

Givetvis underlättar det att vi har en skatt och redovisningsbyrå. Annars hade vi troligtvis inte valt att dela upp allt på det sätt som vi gjort. Men för oss blir det lättare att separera olika verksamheter i olika bolag. Då vi ändå inte betalar någon annan för redovisningskostnaderna.

Annars är vår princip att skapa inkomsterna först. Innan du börjar tänka på bolagsform mm. Alldeles för många fokuserar på bolagsform eller att bygga bolagsstrukturer innan de ens “tjänar några pengar”. Detta gynnar givetvis vissa rådgivare och skatt och redovisningsbyråer. Men dränerar din ekonomi i onödan i ett uppstartsskede!

När du väl kommit igång. Kan du om det finns en vinst med det. Fundera över “bolagsstrukturen”.

Våra inkomstben

Idag har vi ca 8 olika typer av kassaflöden:

 • Privatuthyrning.
 • Uthyrning i näringsverksamhet.
 • Lön från egna bolag.
 • Lön från styrelseuppdrag.
 • Utdelning från egna bolag.
 • Utdelning, ränta samt avkastning från olika investeringar.
 • Barnbidrag.
 • Barnpension.

I våra bolags engagemang får vi olika former av intäkter genom:

Det kanske låter mycket och som en salig blandning. Men för oss hänger det ihop med i vilken riktning vi vill, hur vi vill påverka samhället samt hur vi valt att inkludera våra talanger och intressen i våra olika verksamheter. För vi vill ha kul på jobbet, då vi väljer att jobba, för att tjäna våra pengar.

Samtidigt är huvuddelen av intäkterna både perenna och saker som alla kan välja att göra eller ha. Medan vi prioriterar att arbeta och byta tid mot pengar, inom områden som vi tycker är roliga att arbeta med eller bra på. Dvs några av de saker vi ändå tipsat om och gjort “på vår fritid”!

På det viset får vi både tid till arbete, familj och intressen. Samtidigt som vi får tid över att lära oss och testa nya saker. Alternativt att bara vara…

Ta en sak i taget!

Som jag beskriver, så gjorde vi inte allt detta från början. Utan det har över tid, både kommit till och fallit ifrån saker. Och skulle någon sagt till oss att nu skall ni göra “allt det här”. Så hade vi förmodligen haft en hel del anledningar till varför vi inte kunde göra det..

Men genom att börja göra saker och ta ett steg i taget. Så skapar vi saker med “lilla stegets kraft”. Vilket på ganska kort tid, kan ge en otroligt häftig ränta på ränta effekt. Inom alla tänkbara områden!

Ett viktigt medskick är dock att fundera och välja de engagemang, affärsmodeller mm som man engagerar sig i. Då alla verksamheter kräver någon form av engagemang över tid. Och du behöver troligtvis lägga minst 3-5 år på en verksamhet, innan du kan börja se avkastningen och nyttan med den.

Därför är det viktigt att du vet varför du valt att göra det du gör. Att det ligger i linje med din värdegrund kring vad du vill åstadkomma, förändra eller skapa i ditt liv. Annars riskerar du ge upp för tidigt, skapa dig en felaktig uppfattning kring om något funkar eller ej. Samt göra jobbet, men ge upp, innan du kan skörda vinsterna!

Det senare är tyvärr varför 95% av befolkningen, inte får det resultat som de sista 5%:en av befolkningen får. Då de varken vågar göra eller orkar hålla ut.

Frågan är bara, vad väljer Du att göra?

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

2 thoughts on “Ett motståndskraftigt liv

Leave A Reply
 1. Tack igen för en inspirerande artikel som motiverar.
  /Zulfia

  1. Tack Zulfia!

   / Jakob

Leave your reply