I vilken ordning har vi byggt

I vilken ordning har vi byggt

Vi har fått flera frågor i vilken ordning vi byggt samt om det spelar roll och varför.

Detta inlägg kommer att fokusera på hur och i vilken ordning. Då vårt varför förklaras mer i flera andra inlägg. Men det kan sammanfattas i att syftet har varit att skapa “ett friare liv”. Där vi jobbat med att skapa en motståndskraftig ekonomi, som inte är beroende av att vi skall byta tid mot pengar. I syfte att ha mer tid för varandra, våra intressen samt en bättre hälsa.

Är ordning viktig?

Både ja och nej!

Om jag skall vara ärlig med vilken ordning och hur vi valt att bygga. Så har det till stor del berott på slumpen. Vad som varit möjligt att göra först. Pga uppkomna hinder samt att vi gjort, utan att inledningsvis ens veta eller förstå vad som skulle varit bäst.

Nyckeln är att vi gjort och tagit action

Men för att börja från början, så har detta varit våra steg:

 • Flyttade ihop och sålde Jakobs radhus.
 • Köpte ett hus tillsammans till ett “lågt pris”. Där det fanns en uthyrning i garaget.
 • Renoverade Isabelles stuga (där hon tidigare bott) och började hyra ut den.
 • Flyttade hem Isabelles kontor för skatt och redovisningsbyrån, till huset. Och började betala hyra till oss själva.
 • Renoverade garagelägenheten så den blev uthyrningsbar.
 • Renoverade fuktskador i eget hus.
 • Skapade ett uterum och avskildhet mellan oss och hyresgästen. Som höjde värdet på huset.
 • Köpte ett till billigt hus på en ort vi kunde ha som semesterboende, där det fanns utvecklingsmöjlighet på tomten och i huset.
 • Målade väggen inuti uterummet vit på huset.
 • Byggde om det billiga huset till 2 lägenheter. Där vi valde att hyra ut båda i näringsverksamhet direkt.
 • Köpte kamin till hemmet vilket resulterade i att vi var tvungna att byta golv. Och därmed även riva ut vårt gamla kök där flertalet av skåpsluckorna inte längre hängde uppe.
  • Vi gjorde detta under en vinterperiod, då garagelägenheten stod tom. Så vi kunde använda den för matlagning under byggnationen.
 • Fick stor fuktskada i Isabelles stuga, som resulterade i totalrenovering av toalett, badrum, ytterligare renovering, samt renovering av brunnsbyggnad, för hyresgästerna.
 • Grävde och drog vatten, avlopp, el för vår utbyggnad och attefallshuset på vår tomt.
 • Installerade vattenreningssystem samt extra vattenlagring med högre kapacitet än vi behövde själva och för planerade lägenheter.
 • Byggde ett attefallshus med altan samt avskiljande plank.
 • Byggde egen förrådsbyggnad som avskärmning mellan vår tomt och nästkommande lägenhet
 • Målade huset i samma vita färg som vi gjort våra utbyggnationer.
 • Satte upp panel i halva vårt kök.
 • Grusade upp innergården till garagelägenheten. För att underlätta underhållet.
 • Köpte ett hus från ett dödsbo, där vi byggde om för att passa till en yngre familj. Som vi använde som semesterboende och sedan sålde.
 • Målade plåtar och fixade med ytskikt på huset som vi delat upp i 2 lägenheter.
 • Renoverade ytskikt samt skapade mer förvaring i barnens rum.
 • Byggde ut vårt hus till ett tvåfamiljshus med en lägenhet på 40 kvm.
  • Hittade en vattenskada den tidigare byggaren lämnat kvar och dolt, när hen “lagade den tidigare vattenskadan i vårt hus”
 • Byggde ny altan till hyresgästerna i garagelägenheten.
 • Renoverade fönster i garagelägenheten.
 • Satte upp panel i resten av köket efter att fönstren mot nya lägenheten tagits bort.
 • Byggde om vårt egna, vattenskadade, badrum. Innan vi började hyra ut lägenheten, för att kunna diska gå på toa och duscha.
  • Installerade ett nytt vatten / värmesystem i vårt hus i samband med badrumsrenoveringen, samt gjorde badrummet lite större för att få rum med en dubbeldusch. Detta finansierades till del med försäkringspengar för vattenskadan.
 • Satte upp mindre plåtförråd till hyresgästerna. Samt förråd för egna cyklar.
 • Renoverade hallen för att ett fönster tagits bort pga att väggen angränsade mot den nya lägenheten.
 • Installerade bredband.

Jag har säkert missat saker in emellan. Det mesta av enklare karaktär som målning och eget renoveringsarbete av ytskikt mm, har vi själva gjort som projekt tillsammans med familjen. Medan vi tagit in hantverkare för alla större byggnationer, badrum mm.

Hur har vi prioriterat när vi byggt?

Vi har i första hand prioriterat att göra det som gett oss intäkter. Före att utveckla vårt egna boende. Om vi inte upplevt att det vi velat göra för oss själva även, skulle tillföra en större värdeökning. Som vi sedan har kunnat använda igen efter att vi värderat upp huset och belånat.

Vi har gjort de “enklare arbetena” själva, Och främst det som inte tillfört ett större mervärde, vid en försäljning.

I samband med de större projekten eller olika investeringar mm vi gjort. Så har vi satt upp mål tillsammans med familjen. Där vi bestämt att vi skall göra något för oss själva. Efter att vi blivit klara med någon större byggnation. Alt fått en viss nivå på ekonomisk vinst från någon annan affär, i våra andra verksamheter.

Detta har varit ett sätt för oss att involvera barnen, samt fira våra framsteg. Samtidigt som vi då fått känslan av att vi har “unnat oss” något mer själva längs vägen.

Vi har eftersträvat att planera och samordna projekt med varandra. Både för att minska totalkostnader samt för att kunna öka egen bekvämlighet.

Hade vi gjort samma idag?

Ja, vi hade definitivt gjort ungefär samma saker. Då det både skänkt oss glädje och frihet. Men vi hade kanske prioriterat ordningen samt samt storleken på våra uthyrningar något annorlunda med det vi vet idag.

Det finns en stor övertro på vilken ordning som är bäst och så vidare. Det viktigaste är i slutänden att man kommer igång och gör. Alla gör vi misstag och lär oss längs vägen.

Det misstaget som dock oftast kostar mest, det är att vänta och skjuta på att komma igång.
Detta är en av anledningarna till att vi valde att skapa vår digitala utbildning. För att dela med oss av våra misstag och tips längs vägen. För att fler både skall kunna undvika de fel vi och många andra gjort. Men även för att få en uppfattning om uthyrning är något de skall göra. Samt vad de i så fall bör leta efter när de söker hus för att bo gratis i.

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Länk till vår digitala utbildning, pris mellan 1-2 konsulttimmar.

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply