Hållbart sparande | Investera vs. konsumera | Main Home

Att investera i trädplantering kan både ge bra effekt för plånbok och klimat

Black Friday eller Black Week har nog knappast undgått någon, och det väcker för många delade känslor. Sedan ett antal år har vi övergått till att investera åt våra syskonbarn istället för att ge presenter. Klart att vi av den anledningen inte alltid upplevs som de roligaste idag, men jag är ganska säker på att de kommer att uppskatta det betydligt mer i framtiden. Troligtvis kommer de inte att sakna en överflödig leksak eller fysisk present under sin uppväxt.

Internt i familjen har vi, utöver vårt sparande, även övergått till att främst ge varandra presentkort med upplevelser. Detta har även gjort att barnen fått känna sig mer generösa genom att ge efter sin egen förmåga.

Till en början investerade vi till syskonbarnen i fonder. Sedan 2016 startade vi däremot upp ett hållbart sparande genom trädplantering, som en klimatsmart investering för barnen.

Syftet med detta var flera. Vi ville först och främst ge dem en investering som både var långsiktig och lättförståelig för ett barn. Varje år skriver vi nämligen ett kort till dem och berättar om hur deras sparande växer och utvecklas.

Denna investering sker genom Better Globes återköpsmodell, där träden köps tillbaka från oss under en 20 årsperiod. Investeringen skapar både en möjlighet för oss att prata med barnen om hur träden växer och binder koldioxid, samtidigt som den ger en avkastning som barnen med vår hjälp kan återinvestera i nya träd. Detta ger dem en ränta på ränta effekt och en bättre framtid. Såväl finansiellt som klimatmässigt.

BARNEN KAN PÅVERKA SIN FRAMTID MED HÅLLBART SPARANDE

Våra barn är både medvetna om pengar och klimatkrisen. Och jag vill både hjälpa dem med hopp kring klimatutmaningen, samt att tänka förnuftigt kring både sin konsumtion, sitt klimatavtryck och sina pengar. Samtidigt som jag vill visa dem att de med sina pengar, har ett stort ansvar i hur deras framtid kommer att se ut.

Många har säkert hört att det är Bilen, Bostaden, Biffen och Börsen som står för de största utsläppen. Enligt Sasja Beslik och Karim Sayyad, som jobbat som chef och analytiker på Nordeas fondförvaltning för hållbara investering, så står börsen och våra investeringar för 27 gånger större klimatpåverkan än Bilen, Bostaden och Biffen. Eller rättare sagt vårt resande, boende och maten tillsammans.

Jag gillar dock WWF:s variant bättre, där de även lagt till Butiken som ett 5e B som påverkar klimatet. Detta eftersom vår konsumtion generellt har en riktigt stor påverkan.

Och lär vi våra barn detta, samt att investera mer klimatsmart, har vi alla vunnit mycket! Både om de lär sig att flytta delar av sin konsumtion till sparande och investeringar, och framförallt om dessa investeringar är klimatsmarta!

I denna föreläsning från Ekocentrum 2020 berättade vi bl.a. att hur man kan använda ett hållbart sparande i trädplantering som ett långsiktigt pensionssparande. Sparande i trädplantering kan dock lika gärna användas som ett barnsparande, där barnen tack vare investeringens upplägg inte får tillgång till alla pengar direkt. Och på grund av det får barnen även lära sig uppskjuten belöning, återinvesterande och en finansiell mognad. Istället för att “bränna allt” den dagen de får tillgång till sina pengar.

Jag beskriver även här hur man kan använda träden för att “klimatkompensera” för sitt övriga fondsparande. Här jämför jag bl.a. hur mycket koldioxid som släpps ut från olika investeringar per år.

Vilket innebär att den som vill göra ett globalt fondsparande koldioxidneutralt, kan välja att lägga 1/6 av sitt sparande i träd från Better Globe och 5/6 av sitt sparande i globala indexfonder.

Är du intresserad av att börja spara i träd? Besök Better Globe här för att läsa mer om hållbart sparande i trädplantering, med mig (Jakob) och Isabelle från Main Home som kontaktpersoner för ditt sparande.

RÄNTA PÅ RÄNTA EFFEKT

Oavsett om man ser till det totala klimatavtrycket eller till avkastningen så kan även ett träd per månad göra stor skillnad!

Ett träd per månad innebär 2021 en investering på 20€ per månad, det vill säga ett totalt sparande på ca 200 kr / månad eller 2400 kr / år. Vi har alla olika ekonomier och möjlighet att lägga undan till oss själva eller våra barn. Jag vill ändå utgå från detta som ett exempel, för att visa på den enorma kraften som finns i att ha ett kontinuerligt hållbart sparande över tid. Dessutom ökar effekten enormt om man väljer att dra nytta av en ränta på ränta effekt, eller så kallad uppskjuten belöning.

Jag har gjort två uträkningar: En som visar på den ekonomiska avkastningen och en som visar på koldioxidbindningen.

Enligt Better Globe binder varje träd vi sparar i 0,5 ton koldioxid. Detta gör att 12 köpta träd per år, binder 6 ton koldioxid. Beroende på hur man räknar och vem man lyssnar till, så skiljer sig siffrorna lite på vad medelsvensken släpper ut. De mest sannolika siffrorna jag sett är mellan 9-12 ton / år och svensk. Här räknar man både in landets egna utsläpp, samt vår konsumtions utsläpp som sker i andra länder. Nedan är två enligt mig trovärdiga källor, där man dessutom på WWFs hemsida kan göra en egen beräkning på va du troligtvis släpper ut per år.

Grafen nedan visar hur mycket koldioxid vi binder med de årliga trädköpen. Beroende på om vi bara ger barnen ett träd per månad, eller om vi även hjälper dem att lära sig att återinvestera dem i träd ytterligare en gång innan de tar ut sin avkastning.

Lägger man samman effekten av våra gåvo-köp till barnen med deras egen återinvestering, kan man se att hela sex ton per år koldioxid binds de första fyra åren. Sedan ökar bindningen av koldioxid vart år och det åttonde året binds nio ton, det 12:e året 12,5 ton och det 20:e året binds hela 62,5 ton. Det vill säga lika mycket som ca. 5-7 svenskar ger upphov till per år.

Detta exempel är baserat på att jag som förälder sparar ett träd i månaden från födsel t.o.m. barnets 18:e levnadsår. Samt att barnet fortsätter att återinvestera all avkastning en gång innan de börjar ta ut avkastningen.

AVKASTNING FRÅN ÅTERINVESTERING

För att förenkla har jag valt att räkna om investeringen och avkastningen från Better Globes återköp av träden till svenska kronor istället för euro. Där jag räknat med en växelkurs på 10 SEK per 1 EUR.

Alla siffror är hämtade från Better Globes avtal med oss som trädägare.

För den som hellre vill se exemplet i siffror har jag gjort en skärmdump av uträkningen här. Kontakta oss gärna, så hjälper vi er med ett eget exempel.

I tabellen kan man se att vi enligt Better Globes affärsmodell sätter av 45.600 kr i totalt 228 träd. Som enligt återköpsavtalen beräknas generera totalt 474.810 kr. Vilket kan återinvesteras i 2374 träd och ge en total avkastning på 4.943.855 kr (Exkl skatter).

Och längst ut till höger ser du effekten i koldioxidbindning. Där våra köp skapar bindning av 114 ton, medans återinvesteringen binder 1187 ton.

Att spara i träd och donationspaket genom Better Globe är precis som alla andra investeringar förenat med en risk. Därför måste du själv ta ställning till om sparandet är rätt för dig eller dina barn. Detta inlägg är ingen ekonomisk rådgivning, utan bra ett exempel på hur vi använder oss av investeringen i träd. Det finns exempelvis ingenting som säger att investeringsmodellen kommer att se exakt likadan ut hela tiden. Så detta är bara ett exempel på hur det skulle se ut om Better Globe bibehåller sin affärsmodell helt oförändrad, vilket inte är troligt. Detta eftersom alla investeringar förändras över tid, i takt med att även risken och tryggheten i investeringen förändras. Vilket även hållbart sparandet i träd genom Better Globe gjort, där man 2020 för första gången justerade ned den procentuella avkastningen något för nya trädköp, på grund av att investeringen mognat.

Better Globe är ett företag som jobbat med socialt entreprenörskap i Östafrika sedan 2006. De har sedan start alltid betalat ut utlovad avkastning till sina kunder, något vi tillsammans med nästan 10.000 kunder återigen fick uppleva i helgen den 27/11-2021. Då delade Better Globe nämligen ut drygt 2,5 miljoner € till alla som ägt träd sedan 2017 eller tidigare.

INVESTERA & KLIMATKOMPENSERA

Givetvis är det alltid bäst att minska sitt klimatavtryck genom förändrade beteenden privat eller i sitt företag. Hela koldioxidutsläppet är vi dock många som har svårt att bli av med, vilket är något som kommer att belysas ytterligare. Detta eftersom fler bolag kommer att behöva visa sitt klimatavtryck samt sitt miljöarbete genom en så kallad “hållbarhetsredovisning” tillsammans med sin årsredovisning inom något år. En konsekvens som kommer efter att EU tog ett beslut om att detta skall omfatta fler bolag inom de närmsta åren.

Ett sätt att kompensera är givetvis genom att köpa “tjänsten” klimatkompensation. Eller så kan man göra det genom att investera i hållbara investeringar, som ger så kallad “voluntary credits”.

Detta är något vi gör genom Better Globe, då det både ger oss ett långsiktigt pensionssparande i våra bolag samtidigt som vi kan använda avkastningen från sparandet för att finansiera ytterligare framtida klimatkompensation. Det tycker vi är ett smartare sätt.

Better Globe säljer inte klimatkompensation, de ger dig däremot ett intyg varje år på hur många ton koldioxid som ditt hållbara sparande bundit. Därför kan du som inte redan är kund hos Better Globe inte heller se detta någonstans på deras hemsida, utan det är något jag lärt mig genom att spara i träd samt genom att besöka verksamheten på plats i Kenya 2019. Jag och Isabelle besökte verksamheten med ytterligare ett 20 tal kunder det året.

Kundbesök har skett till Better Globes verksamhet i princip varje år sedan start förutom under pandemin. Och jag kan verkligen rekommendera den som har möjlighet att besöka verksamheten att göra det. Både för att öka förståelsen för vad vi är med och bidrar till. Samt för att kunna inspirera fler än de drygt 55.000 personer som redan idag sparar i träd genom Better Globe, från drygt 40 länder.

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP GER GOD AVKASTNING

För att ge en kort bild av vad vi är med och skapar genom Better Globe kan du se denna film

Better Globes verksamhet bygger på följande 5 grundpelare:

Som privatpersoner eller företag kan vi spara i 2 olika produkter som båda bygger på att Better Globe planterar träd själva eller tillsammans med partnerbönder, skolor och organisationer.

När man köper ett Donationspaket så bidrar man istället till lite fler saker än via ett trädköp. Donationspaketet binder dessutom till drygt 2 ton koldioxid i jämförelse med ett Träd som istället binder 0,5 ton.

Detta bidrar vi mer till genom Donationspaketen:

Här beskrivs hur själva affären med Träd ser ut. Dvs vad vi sparar per träd och hur mycket Better Globe sedan köper tillbaka träden för av oss:

Här ser du en jämförelse mellan affären i Träd och Donationspaket. Samt hur Better Globes erbjudande ser ut för de som väljer att spara i 1 Donationspaket + 10 Träd per månad i ett helt kalenderår. (Det vill säga totalt 12 Donationspaket och 120 Träd under ett och samma kalenderår)

HUR HAR VI SJÄLVA VALT ATT INVESTERA

Sedan jag och Isabelle besökte Better Globes verksamhet på plats i Kenya har vi blivit ombedda att föreläsa på de 3 senaste årens årliga kundevent. Där har vi delat med oss av det vi lärde oss under resan till Kenya. Men även kring de kopplingar vi ser mellan socialt entreprenörskap, ekonomi och ekologi.

Vi har först och främst valt att själva spara ca 100.000 kr per år i Träd och Donationspaket, uppdelat både privat och genom våra bolag. Och valde därför att även visa hur vår egna ekonomiska plan ser ut kring detta sparande.

Isabelle och Jakobs egen plan för sitt sparande i Better Globe

Jag säger först och främst. Då jag främst är kund till Better Globe. Men då vi både har tiden och engagemanget, har vi även valt att hjälpa andra till ett klimatsmart sparande, genom att blir ambassadörer för verksamheten. Något som jag är mycket stolt över att få vara.

Hoppas att detta inlägg kunnat inspirera till att göra en egen förändringsresa kring konsumtion, presenter samt hållbart sparande. Oavsett vad ni väljer att göra för förändring.

Vill ni komma igång med att köpa Träd eller Donationspaket. Så hjälper jag er gärna med att komma igång. Samt att hitta en lagom nivå för er. Oavsett om det handlar om en investering eller som en form av klimatkompensation.

Vill ni ha mig eller Isabelle som era personliga kontaktpersoner till Better Globe så är vår affiliatelänk här:

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Relaterade inlägg:

Leave your reply