Att investera med hjärta och plånbok

Att investera med hjärta och plånbok

Inlägget handlar om att investera med hjärta och plånbok. Marknadsdriven välgörenhet och att inte skämmas för att man både kan göra gott och samtidigt tjäna pengar på investeringen! Vi tycker att fler borde investera både med hjärta och plånbok!

Flera investeringar kan se lika bra ut på håll. Men när man väger in helheten skiljer de sig högst avsevärt. Både för hjärtat och plånboken.

Ex på hur en investering kan skilja sig för plånboken kan du läsa om i följande inlägg:

Hjärta och plånbok alt. Hjärta eller plånbok?

“De flesta av oss vill göra gott! Men när vi investerar, så vill vi även ha bra avkastning.

Det är inte ett motsatsförhållande!”

Skillnaden är att jag brinner för något med hjärtat och jag räknar och investerar därefter med plånboken. Känns det inte bra för båda -då låter jag bli! Det finns dessutom tillräckligt med samhällsnyttiga affärer med bra avkastning, för att jag skall slippa välja mellan OCH alt ELLER.

Main Homes varumärke bygger på att räkna på affären. Att förklara vad den innebär för samhället och dig som privatperson, hela vägen ut i handen. Dvs efter alla skatter. Vi är inte emot skatter! Men vi vill lyfta fram hur positiva olika socialt hållbara investeringar kan vara. I syfte att inspirera fler att investera i samhällsnytta. Vi sticker därför ut genom att räkna och prata pengar istället för hjärta. I sammanhang där andra helst vill prata om det positiva för samhället, miljön integration mm.

Jag och Isabelle arbetar alltid med hjärtat, men fattar våra investeringsbeslut med plånboken. Vi tycker att man skall lyft fram helheten. Både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv. Och att inte bara lyfta fram de delar av en investering, som kan upplevas som positiva eller de som upplevs mest politiskt korrekta. Jag tror nämligen att det kan slå tillbaka i ett senare skede. Därför pratar vi om det vi brinner för ur perspektiv som andra inte vågar eller på ett sätt andra inte kan. Jag tror det är viktigt om vi skall kunna bidra till en förändring.

Att våga lyfta fram ekonomiska fördelar

I förra veckan var vi med i en större artikel i GP. De skrev om oss, vårt företag, samt bakgrunden till varför vi skapade det. Den som läser hela artikeln kan förhoppningsvis se att det finns något större bakom. Tyvärr har den ändå bemötts med en del ”hat” kring hur ”vi utnyttjar fattiga bostadssökande”.

Vet inte om de som uttalat sig, läst vad vi mer gör eller ens har en aning om att vi även tjänar pengar på “fattiga människor i Afrika”, genom att investera och sälja träd via Better Globe. Investeringen skapar arbetstillfällen, skolor, mikro-lån m.m. för de allra fattigaste människorna i Kenya, Uganda och nu snart även Tanzania. Jag undra vad de hade sagt, om de även vetat det…

För mig är det både privatuthyrningen och träden en investering med hjärtat och plånboken. Träden är dessutom så billig att alla kan göra det, tyvärr kan man inte säga det samma om att skapa en privatuthyrning.

“Main Homes affärsidé är att tjäna pengar på Människors lidande, Samhällets oförmågor och Miljöförstöringen!

Men inte genom att skapa det, utan att bekämp det!”

Läs mer:

Länk till GP artikel:

Vi tror på marknadsdriven välgörenhet

Vi arbetar ”pro bono” i alla våra bolag, där vi framförallt ger av vår tid till olika projekt. Då tid idag är det många upplever som en bristvara. Vi tror nämligen inte på att ge bort pengar som välgörenhet. Utan tror mer på marknadsdriven välgörenhet. Där vi skapar värde för andra och samhället, genom att exempelvis skapa bostäder, arbetstillfällen mm.

Jag har ett samhällsengagemang och vill själva investera i social hållbarhet och självklart med bra avkastning. Med bra avkastning kan vi då göra större skillnad, men även bidra med ökade skatteintäkter i kommande led. De som jobbar med investeringar och samhällsbyggnad måste ta bort skygglapparna och titta på saker i flera steg. Den som förblindas av kortsiktigt tänkande och avundsjuka, gör både sig själv och andra en otjänst!

Om jag ex konsumerar 100 kr går i snitt 19 kr till staten i konsumtionsskatt, därefter tillkommer ytterligare skatteintäkter i form av löneskatt, bolagsskatt mm.

Om jag istället investerar mina 100 kr i något, betalar jag inte bara skatt år efter år på min vinst. Vinsten kan jag dessutom välja att återinvesterar alt konsumerar vilket båda skapar ytterligare skatteintäkter. Investeringen bidrar till utveckling av bolag som skapar arbetstillfällen, konsumtion och utveckling. Och på det viset skapar jag än större intäkter till statskassan.

Är investeringen dessutom socialt hållbar, kan jag skapa samhällsnytta i så många fler led!

Utöver den goda avkastningen, är det anledningen till att vi även valt att investera, marknadsföra och sälja investeringen i träd. Förutom att det både är bra för samhället, miljön, hjärtat och plånboken ur så många perspektiv! Ger det oss även en möjlighet att hjälpa fler att bidra till något bra. Samtidigt som de kan tjäna pengar på vägen.

Vi har inriktat oss på att hjälpa fler och framförallt bolagsägare att räkna på affären. Då vi ser att vi både kan hjälpa dem investera hållbart och klimatkompensera. Samtidigt som de kan öka sin avkastning och skapa större samhällsnytta, genom att skatteplanera och investera smart.

Vi gör även detta själva genom våra helägda bolag, vi investerar åt våra barn, syskonbarn samt ger bort investeringar i present till familj och vänner. Detta gör vi i så stor utsträckning som möjligt, istället för att ge bort ren konsumtion.

Hur investerar du?

 

“Med Hjärta, Plånbok eller båda två?”

Investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. De kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Dela och Kommentera gärna i kommentarsfältet!

 

 

 

Leave your reply