Länkar

Denna sida uppdateras kontinuerligt för att bidra med information och inspiration till en bättre fungerande bostadsmarknad. Huvudsaklig inriktning är ägt boende med separata lägenheter för privatuthyrning.

Sidan har 3 syften:

  • Dela information och inspiration till de som själva vill skapa ett hem med privatuthyrning. Med syfte att hjälpa dem våga ta steget.
  • Dela information och inspiration till samhällsintresserade, beslutsfattare och samhällsbyggare. Med syfte att bidra till utveckling av regelverk och samhällsbyggnad i en mer hållbar riktning för boende, familj, integration och ekonomi. (Samhällsbyggnad)
  • Öka intresset för långtidsuthyrning i privat regi. Med syfte att förändra synen på boende, relationer och ekonomi i samhället genom många små steg. (Bloggen)

 Samlingssidor: