Privat kick off 2019

Privat kick off 2019

Någon gång om året är det bra att stanna upp och utvärdera var man är och vart man är på väg.

I vår familj gör vi det 4 gånger om året. Vi gör det för att hinna med att utvärdera våra uthyrningslägenheter, investeringar, företag, familj och framförallt våra liv och visioner.

Här är några saker som vi bl.a. går genom:

 • Sparmål / Fördelning
 • Lifebook (Jon & Missy Butcher förklarar konceptet)
 • Renoveringsfond
 • Vårt klimatavtryck och vad vi lämnar efter oss
 • Barnuppfostran
 • Privat balans och resultaträkning
 • Budget 2020
 • Tidsbudget / Prioriteringar privat, karriär, företag
 • Kärlekslivet
 • Att avsätta tid för vänner under året
 • Projektuppföljning
 • #150år / Hur når vi dit?
 • Fylla kalendern med det vi vill göra, innan någon annan gör det åt oss…

Och så firar vi givetvis!!

Ett fritt liv på under 5 år!

Det är häftigt när man blickar tillbaka och ser hur livet har förändrats sedan vi träffades 2014. Allt vi gått genom av glädje, sorg men absolut mest glädje!

Vore det inte för att Isabelle gått på en Kick Off med Balansekonomi innan vi träffades. Så hade vi inte köpt ett hus för att skapa en uthyrning tillsammans. Och vore det inte för att vi sedan tillsammans inte bara gick utbildningen, utan även tog till oss av den, och började tillämpa lärdomarna så hade vi aldrig varit där vi är idag.

Ett liv där vi lever på våra hyresintäkter som i genomsnitt tar oss 4 timmar var per vecka. För er som känner oss och följer oss. Vet ni att vi “jobbar” / engagerar oss betydligt mer än så. Men det beror också mycket på vetskapen och tryggheten i att vi faktiskt inte “behöver jobba” längre. Som vi gör det med glädje och lätthet.

Det jag lärt mig mest av under åren, är att våga fatta våra egna beslut efter att själva ha räknat och källkritiskt granskat det vi velat göra. Och sedan tagit råd av andra som lyckats. Istället för att lyssna för mycket på andras rädslor om alla fallgropar de som inte själv gjort något, har googlat upp, läst eller hört talas om.

Vad gör vi på vår Kick Off?

Våra kick offer består av flera delar som har koppling till våra pengar, vår tid, vår “lifebook” och vad som gett och tagit vår energi under tiden som varit. Pengarna skapar bara olika typer av möjligheter. Och det är helheten som ger oss ett rikt liv. Kan vi under ett år gå ned i inkomst till förmån för att vi istället kapar bort energitjuvar eller frigör mer tid till det som faktiskt ger oss bättre hälsa och relation med våra barn, så är det så mycket mer värt. Men det är att hitta balansen mellan alla dessa saker som våra kick offer verkligen handlar om!

Årets första kick off var 3 dagar. Syftet är att hinna utvärdera hela året, sätta budget och målsättningar för kommande år. Och även för att hinna njuta och fira lite genom att ha lite extra tid bara för att prata om saker lite djupare med varandra.

Avslutningsvis går vi i genom vad vi kommit fram till. Och vi gör det tillsammans med barnen. Så även de känner sig inkluderade.

Vi har gjort detta i allt större omfattning för vart år sedan 2015. Och i år frågade barnen oss ett par gånger om dagen, hur det gick för oss!

Kul att de engagerar sig. Men givetvis kan det även ha mycket att göra med att de vet att vi sätter budget för om vi skall göra något speciellt under året. Och i år hade de önskat sig att vi skulle åka på skidsemester, vilket vi även bestämt oss för att göra.

Vi prioriterar och inspireras av andra!

Att planera in tid för att reflektera, lära sig nytt och låta sig inspireras av andra är något vi prioriterar högt både privat och i våra företag. Vi gör det både genom att styra vilka vi vill umgås med. Vilka projekt vi vill ta oss an. Samt vad och vem vi vill jobba med i våra företag.

I år har vi bl.a. inspirerats av Oskar (Farbror Fri) och Maribels bok “Ut Ur Ekorrhjulet”

En sak vi uppskattade med boken var denna tabell. Som ger en jämförelse mellan olika familjers månadsutgifter. Här skiljer vi oss lite från Familjen Fri, genom att vi prioriterar lite annorlunda. Men tack vare att vi “bor gratis” hamnar vi på ungefär samma månadskostnader. Vilket ger oss möjlighet att öka vårt sparande för än mer frihet i framtiden!

Genom att ha funderat och diskuterat vad vi själva verkligen uppskattar och vad som spelar mindre roll för oss. Gör vi aktiva val som ger oss ett rikare liv till ett många gånger lägre pris.

Vi prioriterar ex att äta god och nyttig mat tillsammans. Helst som vi eller någon vi känner odlat eller fött upp själva. Att umgås samtidigt som vi tar elcykeln dit vi ska. Samt att bara vara med varandra här hemma eller i naturen. Vilket även återspeglas i våran väg genom tabellen.

I boken kan man bl.a. läsa mer om de olika familjerna och dess olika val.

Reflektion och prioriteringar från kick offen

Det som påverkade oss mest under 2019 var helt klart vår inriktning mot att vi bestämt oss för att leva 150 friska år.

Det har gjort att vi har fokuserat ännu mer på vår hälsa, relationer, att minska stressen, ha ett livslångt lärande, en långsiktigt hållbar ekonomi, att fokusera mer på miljön och att det är det lilla vi gör var dag, som gör störst skillnad.

Med #150år i åtanke var vårt besök i Kenya av trädplanteringen med Better Globe, det som gav störst intryck och insikter rent emotionellt och rationellt.

Efter att ha sett och insett den skillnad vi skapar genom vårt sparande. Kan man nog sammanfatta det med att vi nu aldrig kommer att kunna sluta spara genom Better Globe 🙂 Vilket även gör att vi bla kommer att öka vårt engagemang som ambassadörer för verksamheten under 2020.

Här söker vi därför både personer och företag som vill göra skillnad genom sitt sparande. Men även de som vill engagera sig mer tillsammans med oss, som en del av sin verksamhet eller ett engagemang/jobb utöver sitt ordinarie arbete.

Vår affiliate-länk till hemsidan: Better Globe

Sparmål ger oss framtida frihet

När vi sätter vår budget för årets in och utgifter. Så sätter vi även en budget för vårt sparande. Sparandet går både till amorteringar, mindre investeringar i fastigheterna, aktier och trädköp.

Det roliga med att göra budgeten är att vi idag har fler intäktsposter än utgiftsposter. Huvuddelen av våra intäkter kommer från våra uthyrningar som både ligger i privatuthyrning och i näringsverksamhet. Och hyresintäkterna täcker idag även familjens levnadskostnader.

Det känns helt fantastiskt. Med tanke på att de i snitt tar mig och Isabelle 4h var per vecka och att vi skapat dem sedan vi träffades för första gången fredag v 4, 2014…

Det gör att övriga intäkter från våra bolag, försäljningsprovision från Better Globe, löneintäkter från mindre engagemang mm kan använda för att skapa en ännu större frihet i framtiden!

2019 hade vi ett sparmål på 360 kkr men det blev 420 kkr istället. Under 2020 har vi ett något lägre mål. Men det beror även på att vi räknar med att minska vårt engagemang inom några områden. Till förmån för mer egna långsiktiga projekt för ekonomin och hälsan.

Hur vi fördelade våra investeringar 2019:

 • 218 000 kr Amortering samt mindre värdehöjade åtgärder på fastigheterna
 • 142 000 kr Better Globe Träd och Donationspaket
 • 60 000 kr Onoterade aktier och lån till onoterade bolag

Inför 2019 hade vi samma resonemang kring att minska våra engagemang vilket gjorde att vår skuldkvot ökade från 4,46 (2018) till 5,16 (2019). Alla intäkter är omräknat till lön med 30% skatt för att bli jämförbara. Trots ökad skuldkvot på pappret minskade vår belåningsgrad från 67% till 62%, om vi ser till vår privata balansräkning.

Eftersom vi har flera olika intäkter och även kan välja om vi skall ta lön eller ej från våra aktiebolag. Så lägger vi inte så stor vikt vid skuldkvoten. Vi jobbar istället med att amortera ned våra lån för att bli mindre känsliga när räntorna stiger. Men även för att vi under våra byggnationer har fått förmånen att belåna i ex svärmors fastighet.

I grunden så gillar vi att jobba med belåning för att få hävstång på våra investeringar. Men då vi nu kan leva på våra hyresintäkter. Känns det bättre att sänka risken genom ökad amortering. Samtidigt som det känns bättre att minska belåningen just i svärmors fastighet först och snabbare än övriga delar.

Det var även häftigt att se att vi haft 79,61 % utveckling på vårt egna kapital sedan 2015. Jämför man den årliga ränta på ränta utvecklingen, innebär det 15,77% på vårt egna kapital, där börsen över 5-10 års perioder brukar ge 8%. Och detta trots att vi valt en hög amortering, istället för en satsning i mer högavkastande investeringar. En annan rolig sak är att det just är på det totala egna kapitalet och inte på en enskild placeringsportfölj!

Hur är vårt sparande fördelat?

Just nu har vårt kapital en fördelning enligt det vänstra diagrammet. Givetvis är målsättningen att öka det totala ägandet. Men den önskvärda fördelningen för att nå våra totala mål, är snarare att gå mot det högra diagrammet.

Den gröna tårtbiten består idag av Better Globe, men kan i framtiden även bestå av andra liknande investeringar. Som skapar bra klimat och samhällsnytta! För att kompensera för det som istället skapar viss negativ klimatpåverkan

Varför vill vi ha denna fördelning långsiktigt?

BLÅ tårtbit – Räntepapper och egen del i fastighetsvärdet

Den blå tårtbiten består av amortering, investeringar med eget kapital i fastigheterna samt räntepapper. De ger en låg men stabil värdeökning över tid. Diagrammet visar bara den del av fastighetsvärdet som vi har betalt av. Det man skall veta är att vi från början hade en belåningsgrad på runt 90 % i snitt. Vilket har gjort att vi har haft en hög hävstång på vår investering. Det var ett ökat risktagande under ett antal år. Som vi nu successivt minskar. Samtidigt som vi behåller de månatliga hyresintäkterna.

RÖD tårtbit – Aktier, fonder (del av pensionen)

Den röda tårtbiten är Aktier och investeringar i onoterade bolag. Hit räknar vi även vårt bundna pensionskapital som vi kan påverka via PPM, IPS och tidigare tjänstepensioner. Anledningen till att jag har med dem här, är för att alla våra investeringar i värdepapper påverkar vårt klimatavtryck. Och vårt totala sparande i aktier, fonder och pensioner i Sverige står för 4,5 gånger mer än vårt bilkörande enligt WWF.

De är även ett långsiktigt sparande som vi kan påverka genom att placera om det mellan olika förvaltare. Men de tar relativt stora avgifter. Vilket gör att vi i huvudsak istället skatteplanerar på ett sätt som gör att vi skjuter över våra inkomster till utdelning från våra bolag. Istället för löneuttag. Detta gör att vi kan investera mer själva i bolagen samt privat. Istället för att binda de i olika delar av pensionssystemet. Detta är ett aktivt val som påverkar vår möjlighet till sjukpenning mm vid ev sjukskrivning. Så det är även något vi har tagit hänsyn till genom försäkringar samt flera olika intäktsflöden som inte är beroende av att vi själva arbetar eller leder arbetet.

Läs här hur vi långsiktigt får en garanterad ränta på ränta effekt genom enkel skattplanering i våra bolag genom att löneväxla från lön till utdelning:

GRÖN tårtbit – Better Globe

Även om jag kan påverka den röda delen genom att placera om den i klimatsmarta aktier och fonder. Så har den delen en annan nackdel. Och det är att den tenderar att gå upp och ned beroende på konjunkturen. Betydligt mer än övriga tillgångar. Vi är förvisso långsiktiga så vi räknar ändå med en snittavkastning på börsen för dessa. Men för mig känns det ändå lite oroligt i magen då det svänger upp och ned. Just nu väljer vi dock att placera mer i blå och grön tårtbit. Då vi dels bygger en pengamaskin i taget och dels tror att vi närmar oss en lågkonjunktur.

Den gröna tårtbiten är därför den jag är mest bekväm med just nu. I dagsläget består den bara av investeringar genom Better Globe. Som är en långsiktig investering. Med hög och förutbestämd avkastning. Alla investeringar har risker. Men fördelen som jag ser med träden är att de växer oavsett hur kursen på börsen svänger. Samt att allt talar för att priset för ädelträ kommer fortsätta stiga under överskådlig framtid. Då man inte längre kommer att kunna avverka regnskog. Trädplanteringen har dessutom fördelen av att binda koldioxid samtidigt som de gör att de afrikanska bönderna kan börja odla marken under träden. Vilket ger dem möjlighet att både odla till sig själva och andra. På det viset får mitt sparande flera funktioner.

 • Börsoberoende hög avkastning
 • Koldioxidbindning
 • Fattigdomsbekämpning

För att göra mina investeringar i aktier och fonder koldioxidneutrala behöver jag ha 1/6 Better Globe och 5/6 Globala Indexfonder. Då får man dock inte glömma att även räkna in sitt pensionskapital. Så Därav att vi siktar mot en tredjedel för att även kompensera för resterande delar av våra liv.

Förändring genom många små steg

När man tittar framåt kan 5, 10, 20 år kännas långt. Men om man ser tillbaka känns det oftast som igår. Hade ni frågat oss för 5 år sedan om hur vi skulle leva vårt liv idag. Hade vi aldrig kunnat drömma om det vi har idag!

Men det är inte så att vi kämpat och slitigt. Tvärt om! Vi har faktiskt fokuserat mest på att göra små förändringar i våra liv, vårt sparande, arbete mm.

I våra investeringar har vi i huvudsak jobbat med det som gett högst avkastning tillbaka så snart som möjligt, samtidigt som de är långsiktiga!

I uthyrningslägenheterna har det handlat om att vi har investerat med belåning. För att sedan få hyresintäkter som vi kunnat leva på och amortera med.

I Better Globe bygger vi nu ett sparande där den fasta utlovade avkastningen på 15%. Efter ett par år, kommer att kunna betala den årliga återinvesteringen. Vilket gör att vi därefter årligen kommer att kunna ta ut avkastning från träden. För att leva för eller för att investera i annat.

På detta vis bygger vi hela tiden flera olika ekonomiska flöden. Som ger oss en allt stabilare ekonomi och friare liv.

Det vi hela tiden har gjort. Är att vi har haft en riktning dit vi har velat. Och hela tiden tagit små steg i den riktningen. Vi har stannat upp utvärderat var vi är och ibland ändrat riktningen något. Exempelvis då vi började fokusera mer på hälsan och jag insåg att jag hade gått upp 100 gram i veckan. Sedan jag träffade Isabelle.

Första tiden fokuserade vi mycket på att frigöra tid och skapa kassaflöden från hyresintäkter. När vi fick mer penar och var lediga mer tid tillsammans resulterade det i nya projekt och att vi började unna oss mer ost och charkbricka, eller ost och kexbricka med marmelad!

Projekten gick bra. Men ständigt återkommande godsaker framför Netflix i sängen, skapade istället lilla stegets kraft i fel riktning…

Så små steg var dag skapar på sikt stor förändring! Oavsett i vilken riktning du väljer att ta dem.

Därav att vi väljer att stanna upp och har kick off med regelbundenhet!

Hoppas detta kan inspirera dig att göra det samma 🙂

// Jakob E Saternus, Grundare av Main Home

Bo Gratis med Main Home
Klicka på bilden och köp kursen som guidar dig till ett gratis boende!

För oss är det viktigaste att så många som möjligt gör skillnad för klimatet genom sitt sparande.

Väljer ni att köpa träd eller funderar på att även själva engagera er mer genom att jobba med oss som ambassadörer för Better Globe får ni gärna använda vår affiliate-länk. Då provisionen i så fall går till oss och ger oss möjlighet att upprätthålla denna sida och våra verksamheter.

www.betterglobe.se

Inlägget är ingen ekonomisk rådgivning. Det syftar enbart som inspiration till andra som vill veta hur vi lever vårt liv och prioriterar. Alla investeringar är förenade med risk och du måste själv avgöra vad som är rätt och bäst för dig.

Leave your reply