Privatuthyrning skapar en möjlighet till Integration

Privatuthyrning skapar en möjlighet till Integration

En fungerande privatuthyrning i en separat lägenhet, är som att ha grannar. Fast man har lite större möjlighet att välja dem själv, samtidigt som de minskar den privata boendekostnaden. När man börjar med uthyrning kan det kännas tryckt, att hyra ut till någon man kanske känner sedan tidigare. Men efter ett tag spelar det inte längre någon roll. Och då skapas möjligheten till nya möten och olika former av integration.

Igår tog jag tåget till Stockholm, för att besöka Järva-veckan. Och jag gjorde som min bror föreslagit. Jag tog tunnelbanan till Tensta för att på vägen från evenemangsområdet ta pendeltåget från Spånga. 1,7 km och 20 min promenad mellan stationerna och 2 helt lika världar. Olika bebyggelse, olika förutsättningar och olika människor. Mitt emellan dessa stationer ligger Spånga IP där Järva-veckan äger rum. En politiker-vecka med ett naturligt fokus kring integration, där bostaden är en naturlig del!

Relaterade länker

Du skapar ett hem för någon

För mig spelar det ingen roll varför du vill skapa en uthyrning eller vem du väljer att hyra ut till! Vi har alla olika viljor, förutsättningar och syften. Det vi bidrar med är att skapa ett hem till någon. Och det är bra nog!

Hur många kan kan säga att det gör det?

Det spelar ingen roll om ditt syfte varit att tjäna pengar, hjälpa dina barn eller vänners barn till en egen bostad. Eller om du hyrt ut till en nyanländ, själv eller genom något av alla privata och offentliga initiativ.

Det du skapar är ett hem till någon. Vilket tillför ytterligare ett hem till marknaden, som genom flyttkedjor skapar möjlighet för fler!

“Det spelar ingen roll vem du väljer att hyra ut till. Det är Att Du Gör Det, som gör skillnad!”

Integration eller segregation?

Integration är en process eller ett mål, för att nå en förening av skilda delar till en större helhet. Segregation är motsatsen. Integration av människor kan ha med ålder, ursprung, kön, ekonomi, klass, religion, kultur och mycket annat att göra.

Om alla typer av integration är bra, har människor olika uppfattning om. Det vi kan vara överens om, är det skapar andra förutsättningar, nya lärdomar och förändring / utveckling av någon form.

Min uppfattning är att jag lär mig oftast mer av att träffa människor, som inte tänker och agerar på samma sätt som mig. Och det gör att både jag och de jag möter, får förändrade förutsättningar att ta sig an framtiden. Sedan väljer jag om jag vill agera och lära mig av detta eller inte.

Jag tror att det är positivt att människor med olika ekonomiska förutsättningar, olika kön och olika ålder bor och möts i vardagen tillsammans!

Vad det gäller ekonomi lär jag mig oftast av den äldre generationen, att tänka mer långsiktigt och försiktigt kring investeringar, lån och sparande. Då den ekonomiska världen såg annorlunda ut, när de växte upp. Medan yngre och mina barn, inspirerar mig till att se bortom alla hinder och att drömmar kan vara mål.

När jag arbetade som militär och “jagade pirater” utanför Somalia. Var vi tvungna att lära de vi grep, hur man sitter på en västerländsk toalett. Då kändes det till en början ganska märkligt. Men idag har jag stor nytta av det, både som hyresvärd och när jag möter människor med en annan bakgrund än mig. Oavsett om det handlar om etnicitet, arbetsliv eller politisk ståndpunkt. Jag har fått en helt annan förståelse för att vi tänker och agerar olika, beroende på våra tidigare erfarenheter. När vi får förståelse för det, blir det även lättare att förstå hur viktigt det är med kommunikation. Samt att missförstånd lätt uppstår. Då det snarare borde anses som tur än normalt, om vi ser eller uppfattar saker på samma sätt som nya människor vi möter.

Effekter av segregation

I Göteborgs området, har vi flera segregerade områden eller utanförskapsområden som det också kallas. De områden som oftast nämns är ex Angered och Biskopsgården. Medan det pratas mindre i dessa sammanhang om Näset, Torslanda, Hovås och Örgryte. Trotts att de är minst lika segregerade. Samma sak upplever jag när jag går från Tensta till Spånga.

Segregationen och de ensidiga upplåtelseformerna, gör att vi får negativa effekter i områdena. I områden med lägre ekonomisk status skapas en uppfattning om att du måste flytta från området, om du skall lyckas. Medan i områden med högre ekonomisk status, är du misslyckad ifall du måste flytta, inte har råd att bo kvar eller inte har en fin bil du kör till jobbet.

Enligt ekonomiska studier är det inte etniciteten som gör att du flyttar från Angered och Biskopsgården. Det är att du får en högre ekonomisk status. Och du flyttar oftast för att “du måste”. För det finns inget alternativ till hyresrätten.

Och i de rikare områdena är situationen den motsatta. Då någon skiljer sig har sällan båda i relationen råd att bo kvar. För det finns sällan rimliga hyresalternativ i närheten. Skulle de ändå gå isär, riskerar familjelogistiken slås sönder. Då föräldrarna kan få svårt att stanna i samma stadsdel. Detta gör att människor stannar i osunda förhållanden samt sätter sig i ekonomiska fällor när de går isär. För de vill fortsatt upprätthålla fasaden om den goda ekonomiska statusen. Och det är oftast kvinnan men alltid barnen som får ta smällen.

Det spelar nämligen ingen roll hur du bor. Barnen märker hur föräldrarna mår och kommer i framtiden troligtvis att agera på de sätt de blivit lärda, genom sina upplevelser. Oavsett om det handlar om vikten av att upprätthålla en fasad, framtida ekonomiska val, samt prioriteringar mellan tid, energi, pengar och relationer.

Privatuthyrningar på villafastigheter skapar förutsättningar i hela staden

Så för att motverka denna negativa spiral. Tror jag på mer blandade upplåtelseformer, där människor kan åldras och där vi kan låta livet förändras. Utan att behöva flytta från ditt område och vända upp och ned på vardagen.

Vi behöver därför mer ägt boende i Angered, Biskopsgården ( Tensta? ) och mer hyrt i Näset, Torslanda ( Spånga? ). Men vi behöver även kombinera dem, så människor kan ta många små steg. Mellan ägt och hyrt samt i båda riktningar. Oavsett om det handlar om hyreshus, bostadsrätter, ägarlägenheter, villor eller kombinationer av dem.

Villor med privatuthyrning kan vara ett premiumboende, en gräddhylla för “de som lyckats” i områden som Angered. Medan det kan vara vägen till ett hyrt boende i Näset, Torslanda.

“Här kan villor med separata lägenheter för uthyrning göra skillnad”

Insikten om detta och den effekt privatuthyrning haft på min familjs liv, är anledningen till varför jag arbetar med att sprida information och en ökad förståelse för vikten av privatuthyrning. Ju fler människor och kommuner som ser dessa samband och sprider dem. Desto mer samhällsnytta skapar vi tillsammans, genom många små steg.

Är du intresserad av att veta mer kring samhällsnyttan av privatuthyrning kan du hitta fler länkade artiklar här:

Kommentera gärna och dela om du delar eller tycker att jag tänker fel!

Leave your reply