Skatt på privatuthyrning, så räknar du vid småhus och ägarlägenhet

Skatt på privatuthyrning

Inlägget beskriver hur du räknar ut skatten för din privatuthyrning i ett småhus eller en ägarlägenhet. Beroende på hur länge du hyr ut samt vad du hyr ut, så skiljer sig uträkningen. Det är även viktigt att fastställa att din uthyrning verkligen faller inom definitionen för privatuthyrning.

När kan du hyra ut något enligt beskattning som privatuthyrning

Vid privatuthyrning måste man skilja på skatteregler och civilrättsliga regler. Dessa två lagstiftningar synkar inte och det finns tillfällen där båda lagrummen är tillämpliga eller bara en av dem. Och vilken kan variera.

För att det skall räknas som privatuthyrning enligt skattereglerna måste du eller din närstående bo i bostaden del av året.

Se relaterat blogginlägg:

Skatt på privatuthyrning i småhus och ägarlägenheter

Denna beskrivning gäller vid privatuthyrning av småhus eller en lägenhet i ett småhus med kontrakt över 4 månader. Viktigt är även att din uthyrning uppfyller definitionen för privatuthyrning. Uppfyller inte uthyrningen definitionen skall den istället beskattas som näringsverksamhet.

Du får inte kvitta några utgifter för din uthyrning mot hyresintäkten.

Ett förenklat sätt att räkna ut skatten för hyran är:

De första 50 000 kr / kalenderår är skattefria. Därefter skall du skatta 24% kapitalskatt på den del av hyresintäkten som överstiger 50 000kr.

Hur är den fullständiga skatteuträkningen:

Du beskattas på 80% av hyresintäkten. Utöver det finns det ett schablonavdrag som är upp till 40 000 kr / kalenderår och småhus på den beskattningsbara delen.

Detta innebär att du inte skall betala någon skatt, om du har en total hyresintäkt på 50 000 kr eller mindre under ett kalenderår.

Om du har en hyresintäkt över 50 000 kr skall du betala kapitalskatt på den beskattningsbara delen.

Ex: Fullständig uträkning

  • Du har 70 000 kr / kalenderår i hyresintäkt.
  • 80% av denna hyra är beskattningsbar: 56 000 kr
  • På denna del skall man dra av schablonavdraget på 40 000 kr. Kvar blir då 16 000 kr som skatt beskattas med kapitalskatt om 30%.
  • Skatten blir då 16 000 kr + 30 % = 4 800 kr

Ex: Snabbuträkning

  • Du har 70 000 kr / kalenderår i hyresintäkt.
  • Dra bort 50 000 kr och multiplicera resultatet med 24%
  • 20 000 kr * 24 % = 4 800 kr

Fallgropen som politikerna kan ändra!

En lägenhet som ligger i ett extra hus på tomten. Är inte att betrakta som din privatbostad. Om inte ägaren eller dess närstående bor i småhuset del av året.

Detta gör att en extra lägenhet i ett fristående garage eller i ett Attefallshus, är mer lönsamt att hyra ut  6-10 månader per år än året runt. Enbart beroende av beskattningen. Detta är självklart när man tolkar definitionen. Men kan upplevas konstigt då det ligger på min privata villafastighet.

Detta är något vi berättar för alla vi träffar i syfte att få till en förändring, för lägenheter som just ligger på fastigheten där man själv bor permanent. Då detta skulle få 3 effekter:

  • Minska risk för skattefällor
  • Minska antalet korttidskontrakt inom privatuthyrning
  • Öka lönsamheten och förbättra investeringen för ägaren

Relaterade blogginlägg:


// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Utöver skattereglerna tar vi även upp byggregler, vad du behöver tänka på om du letar efter ett hus att bygga om med uthyrning. Hur du kan räkna på affären, skapa trivsel, civilrättsliga uthyrningsregler och mycket mer i vår digitala utbildning:

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply