Skatteregler

Skatteregler vid privatuthyrning

Definition av privatuthyrning

Innan vi räknar på skatten är det viktigt att vi vet att uthyrningen skall beskattas som privatuthyrning eller som näringsverksamhet. Ett separat småhus på tomten skall beskattas olika beroende på vem som hyr och hur du hyr ut. Läs blogginlägget först, så du vet att det är privatuthyrning du genomför enligt skatteverket.

Blogginlägg med förklaring av definition och utdrag från lagtexten

Uträkning av skatt för småhusenheter, ex villor.

Skatt på Attefallshus vid privatuthyrning

Blogginlägg om hur du räknar ut skatten vid privatuthyrning i småhus och ägarlägenheter

  • Denna beskrivning gäller vid privatuthyrning av småhus eller en lägenhet i ett småhus med kontrakt över 4 månader. Viktigt är även att din uthyrning uppfyller definitionen för privatuthyrning. Uppfyller inte uthyrningen definitionen skall den istället beskattas som näringsverksamhet.
  • Vid privatuthyrning i småhus och ägarlägenheter får du inte kvitta några utgifter  mot hyresintäkten.

Korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning av ett boende beskattas annorlunda än långtidsuthyrning. Definitionen av korttidsuthyrning är att kontrakten är kortare än 4 månader.

Skatteverkets hemsida om korttidsuthyrning

Kontakt med Skatteverket

Skatteverket

Ställ en fråga till skatteverket!

Du kan ställa frågor till Skatteverket både som privatperson och som företagare. Detta tar några dagar innan Skatteverket svarar. Svaret kan du ex bifoga i ett ¨öppet yrkande¨ till din deklaration. Skatteverket kan fortfarande göra en annan bedömning vid granskningen av deklarationen. Men har du lämnat ett öppet yrkande med en hänvisning till deras svar och beskrivit hur du tänkt. Minskar risken för straffavgift.

Har du skattefrågor kring privatuthyrning kan vi även hjälpa dig med konsulttimmar. (Läs mer här om vad vi kan hjälpa till med)

Vill du ha hjälp med kontakten med skatteverket? Klicka här

Vi har den bredaste kunskapen kring ämnet då vi både tittar på beskattning, investering, uthyrnings och byggregler samt trivsel samt är väl insatta i angränsande frågor. Om du vill ha hjälp att formulera frågan eller tolka svaret från skatteverket kan vi hjälpa dig.

Vi har regelbunden kontakt med Skatteverket med frågor som har relation till uthyrning och fastigheter. Syftet är bl.a. att få svar i specifika frågor och egen kunskapsuppbyggnad samtidigt som det förändrar statistiken och informationsbehovet kring privatuthyrning samt delningsekonomi hos Skatteverket. Detta leder i sin tur till att deras information blir bättre och ger ett underlag för framtida regelförändringar byggs upp.