Trivsel är viktig för din investering i privatuthyrning

Trivsel

Är det lönsamt att hyra ut om man inte trivs? Det är viktigt att ta hänsyn till fler saker än plånboken, om du vill få en passiv inkomst genom uthyrning. Trivsel påverkar både din och dina hyresgästers tid, pengar och energi. Detta är viktiga pusselbitar som både påverkar din investering och upplevelsen av din lönsamhet.

Vad påverkar din trivsel?

Vad som är trivsel skiljer sig från person till person. Men även mellan olika hyresgäster. Därför är det viktigt att skapa rutiner som är stödjande för att på så vis skapa långsiktig trivsel, oavsett hur du är som person eller vem du har som hyresgäst.

Några saker som påverkar trivseln:

  • Relationer – Är jag en person som håller mig till vad som är avtalat i kontrakt och lag, eller går det att “förhandla” i varje enskilt ärende? Vilken relation trivs jag med och inte med? Hur skulle jag känt som hyresgäst? Hur är jag tydlig med vad jag förväntar mig och vad hyresgästen kan förvänta sig av mig och sitt boende. Hur hanterar jag konflikter, vardag och avtal?
  • Friktioner – Vad kan skapa friktioner, hur hanterar jag dem och hur kan jag undvika onödiga konflikter?
  • Tydlighet – Hur kan jag skapa tydlighet i min kommunikation, avtal, relation, byggnation. Vad kan jag skapa som gör att jag och hyresgästen agerar på ett stödjande sätt.
  • Enkelhet – Hur gör jag det lätt att göra rätt?
  • Affärsuppgörelse – En uthyrning är en affärsuppgörelse. Hur kan jag skilja på det privata och affären? Hur hanterar jag en friktion affärsmässigt. Hur skiljer jag på den personliga relationen och den affärsmässiga? Hur hanterar jag brister mm ekonomiskt och emotionellt?

Genom att fundera genom dessa saker och skapa strukturer kring din byggnation och din uthyrning. Kommer du garanterat få mer långsiktigt nöjda hyresgäster och en betydligt mer bekymmersfri uthyrning.

 

Inlägg om saker du kan göra för att bädda för trivsel:

Leave your reply