Vill ni ha en jämställd ekonomi?

jämställd ekonomi

Vill ni ha en jämställd ekonomi?

Claes Widarsson, Hållbarhetschef på Falkenbergs Sparbank

En klok fråga fler borde ställa. Både till sig själva som privatpersoner och som rådgivare inom bank, finans, pension, familj- samt affärsjuridik.

Vill först göra lite egna reflektioner för att sedan gå genom olika verktyg du kan använda dig av, för att säkra upp er ekonomi.

Kan inte slå mig för bröstet och säga att vi alltid gjort det själva. Även om vi försökt ha det i åtanke, då vi gjort nya investeringar, valt att gifta oss mm. Men i takt med att våra liv förändras och ekonomin utvecklas. Så behöver vi även se över hur vår situation skulle se ut, då någon av oss går bort. Eller om vi väljer att gå isär.

Romantiskt att skydda varandra efter relationen

Kan kanske låta lite osexigt och obekvämt att prata om äktenskapsförord, testamente mm med sin partner. Men jag vet få saker som är mer kärleksfullt, än att planera och förbereda för att båda skall få det så bra som möjligt. Utifall det vi inte vill skall hända, trotts allt händer.

Vi är alla olika och bidrar på olika sätt till våra partnerskap, förhållanden och familjer.

Är det rätt att han som hade med sig mer pengar in i förhållandet och därefter även jobbar dygnet runt, skall behöva dela den intjänade lönen, vinsten eller pensionen med henne. Hon som bara ville vara hemma med barnen?

Han är ju trotts allt mer högutbildad, ambitiös och vore det inte för honom. Så hade hon och barnen inte alls kunnat unna sig de semestrar de åkt på och definitivt inte bott i det fina området som de nu gör.

Eller är det just tack vare att hon varit hemma med barnen, som han kunnat lägga alla vaken tid på företaget eller karriären?

Exemplet kanske låter skruvat, men det är i sak tyvärr inget ovanligt resonemang. Frågan är om det är så ni vil ha det?

Varje familj gör själva sina val i hur de vill dela det obetalda arbetet i hemmet samt hur de försörjer familjen. Och jag förespråkar verkligen att alla hittar sin egen lösning.

Olika syn på en jämställd ekonomi

När jag fick barn, gav min mamma mig rådet:

Lika är inte alltid rättvist

Och det är något jag bär med mig i synen kring jämställdhet, ledarskap, samhället i stort och barnuppfostran. Alla individer är i grunden olika. Vi har olika intressen, driv och färdigheter. Och i ett jämställt förhållande, så anser jag att man bör använda sig av det och ta hänsyn till det.

Vi kan ha olika uppfattning om vad det innebära för just vårt förhållande.

Någon anser att man bör dela allt lika ifall man går isär. Andra att var och en bör gå ifrån ett förhållandet med åtminstone det var och en tog med sig in. Och de flesta ändrar nog sin syn allt utefter att förhållandet utvecklas.

Jag tror nog att det sista är det mest naturliga. Och tänker att följande tillfällen är några tidpunkter då man bör se över sin parekonomi, för att få den mer jämställd:

 • Då ni bestämmer er för att “vara ihop”
 • Då ni börjar semestra ihop
 • Då tandborsten och klädesplagg av bekvämlighet lämnas kvar hos varandra
 • Då ni börjar dela på vardagskostnader
 • Då ni flyttar ihop
 • Då ni bott ihop ett tag
 • Då ni sparar eller investerar i något ihop
 • Andra gången ni investerar i något
 • Tredje gången ni investerar i något osv.
 • Då ni skaffar barn
 • Då ni skaffar ytterligare barn
 • Då ni gifter er
 • Då ni byter jobb
 • Då ni börjar plugga
 • Då ni blir sjukskriven
 • Då ni blir arbetslös
 • Då ni är föräldralediga
 • Då ni VAB:ar
 • Då ni odlar ett nytt intresse
 • Då ni startar företag
 • Då ni jobbar övertid
 • Då ni ärver någon eller helst innan.
 • Då ni går i pension
 • Osv

För den som hitintills inte förstått, så menar jag att man alltid bör fundera över hur man i sitt förhållande kan skapa en mer jämställd ekonomi. För genom livet så kommer ni vilja göra olika saker och ett förhållande bygger hela tiden på att ni prioriterar och gör olika typer av uppoffringar för er själva och er partner.

Otrohet, skilsmässa eller då döden skiljer oss åt

Oavsett vad eller hur vi skiljs åt. Anser jag att vi bör ha “kommit överens” om utfallet innan.

Avtal bör skrivas då man är överens. Även om det är svårt och jobbigt att prata om. Så tror jag alla skulle tjäna på att prata om livet efter förhållandet med sin partner.

Kanske kan ni dela detta inlägg med er partner för att få igång diskussionen. Eller varför inte sätta av tid ihop i en privat kick off.

I ovan inlägg har Isabelle delat vad vi bl.a. brukar prata om på våra kick offer.

Kanske kan det vara starten till att senare se över en sak i taget mot en mer jämställd ekonomi.

Vi planerar främst för 2 olika situationer

Vad händer om Jag (någon av oss) dör?

 • Jag har barn från en tidigare relation. Barnens mamma har gått bort.
 • Det gör att Isabelle kommer behöva “lösa ut” barnen från hus, företag och gemensamma investeringar om jag går bort. Vilket riskerar leda till att hon blir tvungen att sälja huset, som de skall bo kvar i och som är en del av vår försörjning genom vår privatuthyrning.
 • Skulle jag och barnen gå bort samtidigt, får hon istället driva bolag med svärmor och min före detta svärmor.
 • Jag vill varken sätta barnen eller Isabelle i dessa situationer.
 • Och för att förhindra det krävs att barnen antingen kan få tillgång till andra pengar. Alt får mindre än Isabelle i arv.

Vad händer om vi går isär?

 • Vi har både boende, fastigheter, investeringar och företag ihop. Vi är gifta vilket gör att vi i grunden äger allt ihop. Förutom det som ev ägs med enskild egendom.
 • Att skydda och måna för varandra i denna situation, ser för oss ganska olikt ut situationen med ett dödsfall.
 • Här behöver vi inte ta hänsyn till barnens rätt till arv. Utan kan istället dela upp bohaget mer jämt mellan oss. Med vissa prioriteringar kring bolag och boende.

Några verktyg som kan skapa en mer jämställd ekonomi:

Jag vill inte utge mig för att vara någon expert inom detta område. Utan vill bara dela med mig av det vi sett samt valt att göra i valda delar, för att skydda varandra. Mitt tips är att själv skriva ned olika möjliga scenarier. Diskutera dem med din partner. Och därefter med egna ord beskriva er vilja. För att därefter kunna ta hjälp av ex en familjejurist.

Vita Arkivet

 • Vita arkivet är en tjänst via Fonus. Som syftar till att lämna uppgifter till eftervärlden kring dina önskemål. Det kan handla om praktiska saker kring begravning. Men även var koder, testamente mm finns.
 • Vita arkivet kan man logga in på genom BankID och fylla i allt eftersom. Det finns en färdig struktur med en frågebank du kan fylla i för att förenkla dina anhörigas beslut vid en bortgång.
 • Allt som du fyller i kan du senare ändra.
 • Länk till Vita Arkivet

Enskild egendom

 • I ett testamente och i ett äktenskapsförord kan man reglera egendom så att den bara ägs av en part. Detta kallas enskild egendom.
 • Ett tips är att alltid reglera ett arv till enskild egendom. På det viset går arvet i första hand till arvtagaren. Och det är sedan hen som själv bestämmer om hen vill dela arvet med en ev respektive.
 • Här tycker jag det är viktigt att man tar upp detta med sina föräldrar. Så både föräldrar och svärföräldrar skriver testamenten med enskild egendom. För att sedan du som arvinge skall kunna reglera ett ev arv mellan dig och din partner. Det riskerar annars att skapa osämja utifall en part ärver med enskild egendom och inte den andre.

Testamente

 • Genom ett testamente kan ni dels styra fördelningen av er egendom. I grunden äger ex jag och Isabelle allt till 50% var pga att vi är gifta. Om jag går bort så delar Isabelle, Felix och Hampus på var sin tredjedel av “mina 50%”. För att Isabelle skall ha möjlighet att bo kvar tillsammans med barnen, så har jag valt att bara testamentera barnens “laglott” till dem. Det vill säga den minsta möjliga del jag kan till dem. Vilket är 50% av den tredjedel de annars skulle haft rätt till utan testamentet. På detta vis ärver Isabelle istället totalt 4/6 av “mina 50%”. Vilket gör att hon behöver lösa ut barnen från totalt 2/6 av mina tillgångar. Dvs 1/6 av våra gemensamma tillgångar. Om vår bostad skulle vara värd 6 milj vid min bortgång. Innebär det då att Isabelle behöver kunna frigöra 1 milj för att lösa ut barnen. Istället för 2 miljoner. Vilket hon annars skulle behövt.
 • Jag har dessutom beskrivit min önskan om i vilken ordning olika tillgångar skall tillfalla de olika arvingarna. I syfte att skydda Isabelle och skapa den bästa möjliga situationen jag kan ge dem.
 • I ett testamente kan man även bestämma om det som ärvs skall betraktas som “enskild egendom” eller ej.
 • Ett testamente skall skivas under av 2 utomstående som ej är arvtagare eller släkt. För att testamentet skall vara juridiskt gällande.

Äktenskapsförord

 • I ett äktenskapsförord kan man ex ta upp egendom som man ägt sedan innan relationen. Och som man vill skall stanna hos en part genom enskild egendom.
 • Här kan man ex reglera en tidigare “förmögenhet”, uppdelning av ett företag eller något som gått i arv och har ett emotionellt värde.
 • Saker som en gång skrivits som enskild egendom kan regleras tillbaka genom ett nytt giltigt äktenskapsförord, till så kallad “giftorättsgods”. Och återigen bli egendom som skall delas vid en skilsmässa.
 • Ett äktenskapsförord kan tecknas både före och under äktenskapet. Men för att vara giltigt krävs att det undertecknas av båda parter samt att det registreras hos skatteverket.
 • Länk till att registrera äktenskapsförord hos skatteverket

Livförsäkring

 • För att Isabelle skall ha råd att “köpa ut barnen”. Så har vi även tecknat livförsäkringar.
 • Man kan ha flera olika livförsäkringar ex genom fack, företagsförsäkring och privat. Men kolla för säkerhets skull att de inte påverkar varandra.
 • Behovet av livförsäkringar har ökat i takt med att vi har skapat fler investeringar ihop. Samt genom att våra fastighetsvärden har stigit.
 • Tänk även på att du själv kan ange vem som skall ta del av livförsäkringen genom att välja förmånstagare. Bestämmer du inte det själv. Finns det en förutbestämd standardlista.

Andra typer av livförsäkringar

 • Det finns även andra typer av livförsäkringar som kan tecknas tillsammans med ex tjänstepension, privat pension mm.
 • Exempel på det kan vara återbetalningsskydd, familjeskydd, familjepension osv.
 • Det man bör veta är att alla olika typer av försäkringar kostar. Vilket innebär att försäkringar kopplade till din pension kommer att minska din ordinarie pension.

Låneskydd

 • Låneskydd är en typ av försäkring som gör att det resterande lånebeloppet skrivs av i händelse av att en make / maka går bort. Detta kan kan ex vara värt att tänka på om man inte tror att banken godtar att enbart en part står på hela husets lån.
 • Detta kan ex vara ett bra komplement till en livförsäkring. Då livförsäkringar ibland är begränsade till en viss summa. Beroende av din inkomst.

Kapitalförsäkring

 • Genom en kapitalförsäkring kan man själv bestämma vem som skall ta del av avkastningen ifall man skulle gå bort.
 • Detta kan ex vara ett sätt att spara till barn. Istället för i deras egna namn. På det sättet kan man själv styra när de får pengarna.
 • Det kan även användas för att spara gemensamt med sin partner om man har särkullbarn. Då man på det sättet kan lägga ett sparande som vid ett dödsfall faller ut till partnern, istället för till de som har laglott.

Framtidsfullmakt

Fördela premiepension mellan makar

 • För att ex kompensera för en föräldraledighet. Eller för att en tar extra ansvar för hemmet kan man fördela sin premiepension till sin maka / make.
 • Går bara att göra så länge man är gifta.
 • Detta är lite trubbigt och innebär att hela årets premiepension förs över. Tyvärr så försvinner 6 % av pensionsrätten som förs över. För att istället fördelas till alla som har premiepension via så kallade arvsvinster.
 • Valet måste göras senast 30 april det året valet skall gälla och syns först 2 år senare pga det påverkas av kommande års deklaration.
 • Länk till Pensionsmyndigheten om fördelning av pension

Naivt att inte ta aktion

Jag vill inte vara negativ. Men rent statistiskt så håller bara vart annat äktenskap och alla skall vi en gång dö. Så varför inte planera för att göra det bästa av det?

Syftet med inlägget är att skapa reflektion och påminna om vikten av att återkommande fundera över hur ni kan bädda för en mer jämställd ekonomi och förhoppningsvis även ett mindre problemfyllt avslut.

Inlägget är skrivet efter inspiration av Mikael Vilkas reaktion på Bianca Kronlöfs bok “Brevet till mannen”. Där han “kom ut som feminist” i podden Vilkas Podderier.

Ekonomi kan både påverka människor positivt och negativt. Och ekonomiska skillnader i en relation används ofta som en psykisk påtryckning vid mäns våld mot kvinnor. Det sker både i relationen och efter relationen samt medvetet och omedvetet. Genom att lyfta frågan och visa på tillfällen samt sätt att göra parrelationens ekonomi mer jämställd hoppas jag kunna bidra till att minska detta.

Jag tror att en mer jämställd ekonomi inom alla partnerskap, är en förutsättning för ett jämställt feministiskt samhälle.

Och det behöver fler av oss män bidra till!

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Kolla in vår digitala utbildning mot ett Gratis boende:

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

2 thoughts on “Vill ni ha en jämställd ekonomi?

Leave A Reply
 1. Är ditt äldsta barn adopterat av din fru? Om inte låter det lite oschysst att enbart testamentera laglotten även till det barnet, som sen inte ärver efter din fru. Det barnet får då betydligt mindre arv än syskon. Utveckla gärna hur ni tänkt kring det.

  1. Båda barnen är mina biologiska barn och vi har inga gemensamma.

   Isabelle har aldrig haft några planer på att skaffa några heller.

   Då barnens mamma gick bort för ett par år sedan. Så har de redan “förmånen” av att ha fått livförsäkringspengar. Så de behöver i grunden inte mer pengar i sin ålder.

   Isabelle har testamenterat allt till barnen ifall jag skulle gå bort innan henne. Och om vi skulle välja att dela på oss i framtiden. Så delar hon och jag 50 % av allt. Samt skriver om våra testamenten.

   I samband med att jag och Isabelle gifte oss. Så tittade vi på om hon även skulle adoptera barnen. Men det skulle i så fall betyda att de skulle förlora sin laglott från sin mammas familj. Det skulle även få en del andra negativa konsekvenser utan att i grunden få några positiva delar. Men än det rent praktiska i att ha 2 istället för en förmyndare.

   Känns knäppt att vara så krass. kring detta. Men väljer att lägga känslorna åt sidan och istället utvärdera det praktiska.

   Min slutsats är att barnens situation skulle gynnas mest av att kunna bo kvar i huset tillsammans med Isabelle. Vilket hade varit svårt utan att göra den uppdelning som vi gjort just nu.
   Anser också att det är det sätt jag just nu kan skydda Isabelle bäst.
   Har mycket svårt att se att de inte skulle vilja hålla ihop även efter mig. Med tanke på att Isabelle varit deras enda “mamma” sedan 2014.

   / Jakob

Leave your reply