Föreläsning / Debatt

Föreläsningar och offentliga engagemang

Vi föreläser både åt kommuner, organisationer och företag i syfte att öka förståelsen för helheten kring privatuthyrning och dess påverkan på individen och samhället. Vi eftersträvar att kunna sända föreläsningarna live via vår Facebook-sida, för att nå ut till fler.

Vi utgår från Göteborg och genomför föreläsningarna i huvudsak till självkostnadspris för resa och logi. Beroende på omfattning och tid för resor samt förberedelser tar vi i enstaka fall även ett mindre arvode.

Vill du boka oss som föreläsare eller som deltagare i paneldebatter:   Klicka här

Se en av våra senaste Föreläsningar: 22/2-2018 Åt Hjärterum på Boplats Göteborg

Kommande föreläsning i Härryda för föreningen Mitt Tak: