Samhällsbyggnad

Denna sida uppdateras kontinuerligt för att bidra med information och inspiration till en bättre fungerande bostadsmarknad. Huvudsaklig inriktning är ägt boende med separata lägenheter för privatuthyrning.

Sidan har 3 syften:

 • Dela information och inspiration till de som själva vill skapa ett hem med privatuthyrning. Med syfte att hjälpa dem våga ta steget. (Länkar)
 • Dela information och inspiration till samhällsintresserade, beslutsfattare och samhällsbyggare. Med syfte att bidra till utveckling av regelverk och samhällsbyggnad i en mer hållbar riktning för boende, familj, integration och ekonomi.
 • Öka intresset för långtidsuthyrning i privat regi. Med syfte att förändra synen på boende, relationer och ekonomi i samhället genom många små steg. (Bloggen)

Relaterade blogginlägg:

 • Boskatt kan förändra bostadsmarknaden
  • Blogginlägg med förslag på skattereform för att skapa en bättre bostadsmarknad.
  • Reformen syftar bl.a. till att skapa incitament för att flerskall anpassa sin boyta efter sitt behov. Oavsett upplåtelseform.

Samhällsnytta hyresintäkt

 • Hur kan samma bostad skilja så mycket i pris och avkastning
  • Förklarar hur samma storlek på lägenhet både kan skilja sig i pris och avkastning p.g.a. regelverkens utformning.
  • Inlägget ligger till grund för hur regelverken kan förändras för att öka byggandet av hyreslägenheter inom privatuthyrning.

hur kan samma bostad skilja sig så mycket i pris och avkastning

 • Hur kan vi på riktigt skapa fler hyresrätter
  • Förklarar varför det inte byggs fler hyresrätter inom privatuthyrning idag. Vilka målgrupper som gynnas av nuvarande system och vilken målgrupp som vill bygga men som inte har råd samt varför.
  • Små stimulanser kan öka byggandet om vi vänder oss till en ny marknad.
  • Inlägget ligger till grund för hur regelverken kan förändras för att öka byggandet av hyreslägenheter inom privatuthyrning.
 • Privatuthyrning definition
  • Inlägget förklarar gränsdragningen och vanliga missförstånd.
  • Förändringsförslag som regeringen kan ge i direktiv till Skatteverket för att förbättra bostadsmarknaden och tryggheten för hyresgästerna. Samtidigt som det minskar risken för att ägarna hamnar i en skattefälla.

Privatuthyrning definition vid Attefallshus

 • Skatt från privatuthyrning i separata lägenheter
  • Visar hur mycket skatteintäkter som kommer in till staten vid byggande av separata lägenheter för privatuthyrning. Visar även kostnader för ökat ränteavdrag samt tar upp minskade kostnader p.g.a. arbetslöshet.
  • Visar att statens intäkt per lägenhet blir ca 267 000 kr / lägenhet i ökade skatteintäkter. Samt att ökade skatteintäkter från uthyrning och ökad konsumtion för ägare överstiger den ökade kostnaden för ränteavdraget.
  • Inlägget ligger till grund för hur regelverken kan förändras för att öka byggandet av hyreslägenheter inom privatuthyrning.

Skatteintäkter från privatuthyrning i separata lägenheter

 • Finns det Hjärterum?
  • Kortfattat om Projekt: Finns det Hjärterum som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs Räddningsmission.
  • Tar upp hur man kan lösa boende vid en framtida flyktingkris.

Finns det hjärterum

 

 

Sagt om privatuthyrningslägenheter i villor

Debattartikel i SvD 180719, Dan Gaversjö. (Presentation av Dan vid SABO:s Integrationsdagar 2016 )