Privat

Konsulttimmar

Boskatt kan förändra bostadsmarknaden
 • Vill du bara ha hjälp med någon del kring din investering / uthyrning?
 • Då passar ett hembesök, en konsultation eller en prenumeration på konsultationer dig bäst. Vi använder dig med just det du behöver!
 • Vår specialitet är att vi har en helhetsförståelse kring privatuthyrning. Oavsett om det handlar om finansiering, avkastning, beskattning, byggnation, brandskydd, uthyrning eller allmänna råd.
 • Vi har tittat på hundratals hus och bedömt dess lämplighet för uthyrning. Vår erfarenhet är att det lönar sig att ta in en oberoende del som kritiskt granska din idé. Som kommer med alternativa lösningar och använder dig att jämföra avkastningen mellan dem. Innan du tar ditt investeringsbeslut.

Normalt tar en konsultation 1-3 timmar beroende på omfattning

För frågor om tidsåtgång samt betala med faktura efteråt:  Klicka här

Ordinarie pris digitalkonsultation: 2500 kr / h inkl moms

Områden vi kan hjälpa dig med kring privatuthyrning och mindre fastighetsinvesteringar

 • Skillnader och när det är bäst att ha din uthyrning Privat i Enskild firma eller i AB
 • Skatteregler, beroende på hur du hyr ut och hur du bygger skiljer sig skattereglerna åt.
  • Vi använder dig att planera för bästa avkastning samt att undvika skattefällan.
 • Deklaration, rättning av deklaration och kontakt med Skatteverket.
 • Excelberäkningar, Ex lönsamhetsberäkning för ditt projekt, beskattning
 • Kontrakt och civilrättsliga regler mellan hyresgäst och hyresvärd.
 • Skillnad på långtidsuthyrning och korttidsuthyrning.

Hembesök

Boka ett rabatterat första hembesök, så tittar vi närmare på din fastighet. Vi svarar på dina frågor och berättar om vad vi ser bara i din fastighet. Vi ger 30% rabatt på första hembesöket inklusive restid för våra projektledare.

 • Innan mötet får du ett par frågor skickade till dig. Syftet är att du ska få ut så mycket av vårt möte som möjligt
 • Mötet inleds med en genomgång av din fastighet där vi tillsammans går genom huset och ev. tomt och övriga byggnader
 • Därefter går vi igenom dina mål med uthyrningen, om du har några speciella farhågor, krav mm. Vi diskuterar även olika sätt att skapa en eller flera uthyrningar i ditt hem, samt dess för och nackdelar
 • Under mötet tittar vi även på ekonomin. Vi kan visa hur avkastningen skulle se ut vid olika former av byggnationen och hyresnivåer. Samt visa hur mycket skatt du skall betala i de olika fallen.

Har du frågor som rör andra delar inom uthyrningen svarar vi givetvis även på dem!
Vi utgår från Hisings Kärra i Göteborg.

Hembesök med konsultation: 2000 kr / h inkl moms för hembesöket och restiden.

Beställ besöket faktureras i efterhand:  Klicka här