Värdering av din bostad

Värdering med Linnea Göthager

Det är alltid bättre att veta än att tro vilka möjligheter man har, när man skall göra en investering. Det samma gäller när du skall skapa en privatuthyrning. Här är en värdering av din bostad viktig. Då den både påverkar din belåningsmöjlighet och därmed din avkastning på ditt egna kapital.

Vi har inget samarbete med Länsförsäkringar, men Linnéa Göthager på bilden har har hjälpt oss vid flertalet tillfällen. Både vid värderingar och vid försäljningen av mitt radhus. Det var vår start på resan kring privatuthyrning. Linnéa hade dessutom flest publicerade hus på Hisingen under 6 månader av 2017 och varit med på listan över Sveriges mest rekommenderade mäklare 2 gånger. Så är uppenbarligen inte bara vi som varit nöjda.

Skapa ett nuläge genom en värdering

För att veta vilken väg du skall ta. Är det lika viktigt att veta var du börjar som vart du skall! En del i att skapa ett nuläge är att göra en värdering av din bostad. Banken kan många gånger göra en uppskattning om din fastighets värdering. Jag föredrar dock att få en mäklare som känner ditt område till platsen. Då kan du även få viss annan information av mäklaren. Ex på detta kan vara de senaste försäljningarna i området som motsvarar din fastighet. Men det kan även vara att få mäklarens bedömning av vad dina planer kan vara värda på en andrahandsmarknad.

Vilken fastighet skall du värdera?

Det korta svaret är alla de du äger själv. Eller de som du kan få låna i tillsammans med en medlåntagare.

Vi har alla olika utgångslägen. Du kanske bor i en lägenhet idag, men vill köpa ett hus eller tomt som du kan utveckla med till ett hem med uthyrningsmöjligheter. Eller bor du kanske redan i huset. Kanske har du en närstående som äger sitt boende.

Oavsett så bör dessa lägenheter / fastigheter värderas om du skall kunna lägga en plan för hur du skall ta dig till ditt mål!

Hur hittar jag en mäklare som kan göra en värdering?

Är du osäker så fråga din bank om de kan hjälpa dig. De flesta banker har samarbeten med mäklare som hjälper dem med värderingar. Detta är oftast gratis. Genom att välja den mäklaren som banken föreslår så säkerställer du även att de kommer att godta mäklarens värdering.

Ett annat sätt kan vara att titta på Hemnet. Vilka som säljer det du skall värdera i ditt område.

Ta ett steg i taget men gör det varje dag

 

“Det lilla stegets kraft”

Jag gillar att göra något varje dag. Blir projekten för stora kan de kännas övermäktiga! Men bryter jag ned det kan jag istället ta ett steg i taget och känna en stolthet i att jag hela tiden tar mig lite närmare målet.

Så om du vill bo gratis som vi gör. Börja då med att kartlägga var du står idag. Så vi sedan kan titta på vilka möjligheter det ger dig!

Lycka till 🙂

 

 

Leave your reply