Så blir Medelsvensson ekonomiskt fri på 50% av tiden

Så blir Medelsvensson ekonomiskt fri på 50% av tiden

Gröna rutor i bilden visar under vilket år Medelsvensson (MS) med ett gratis boende och en viss sparkvot når ekonomisk frihet. Och Gula rutor hur lång tid det tar med samma sparkvot om hen inte har ett gratis boende genom privatuthyrning.

2017 var den genomsnittliga boendekostnaden 26,1 % av Medelsvenssons inkomst. Ett gratis boende kortar därför vägen, för den som vill skapa sig ekonomisk frihet.

I slutet av artikeln redovisar jag hur jag räknat, samt resultatet för olika situationer.

4%-regeln innebär förenklat att du behöver ett kapital som är 25 ggr större än dina utgifter, för att kunna leva enbart på avkastningen från dina investeringar.

Dvs har du 100 kr i utgifter per år och ett investerat kapital på 2500 kr. Så kan du varje år leva på 4% av ditt kapital. Exempelvis genom att sälja del av det, få avkastning genom hyresintäkter, utdelning mm.

Olika typer av investeringar ger olika former av avkastning. Och 4%-regeln är generell för alla utgifts- och inkomstnivåer. Samt oavsett vilken investering du väljer. Även om den många gånger förknippas med aktier och fonder. Då börsen är en vanlig väg, för den som vill spara sig till ekonomisk frihet.

Ett gratis boende är nyckeln till ekonomisk frihet

Den som vill spara sig till ekonomisk frihet, bör så snart som möjligt skapa sig ett gratis boende.

Det finns 2 rent matematiska anledningar till det och betydligt fler fördelar såsom låg beskattning på den privata hyresintäkten, hävstång genom bostadsbelåning mm

Om du saknar kostnad för boendet;

 • kan du öka ditt månatliga sparande mot ekonomisk frihet.
 • kan du sänka ditt kapitalbehov och sparmål med 25 ggr boendekostnaden.

Båda effekterna sänker antalet år det tar att uppnå målet att bli ekonomiskt fri.

Sparkvot och utgifter har båda betydelse för tiden till ekonomisk frihet

Att ha ett långsiktigt sparande är sunt oavsett om du vill bli ekonomiskt fri eller om du enbart vill bygga en ekonomisk trygghet med buffert, semestersparande mm.

För många kan det kännas tufft att till en början lägga undan 10% av sin inkomst till ett långsiktigt sparande. Andra har sparkvoter på 30-60%. Oavsett vilken nivå man ligger på, är det viktigaste att komma igång.

De flesta anpassar sig nämligen ganska snabbt efter vad de har i plånboken, när räkningar mm är betalda. Detta oavsett om de har fått en löneförhöjning eller startat ett månadssparande.

Det gör att de flesta snart kan höja sin sparkvot, utan att uppleva någon större skillnad. Speciellt om de tillämpar att spara till sig själv först. Dvs att de har en automatisk dragning från sitt konto, till ett sparkonto eller ett annat sparande direkt då lönen kommer.

En fördel med att öka sin sparkvot är att det automatiskt då även minskar din konsumtion. Vilket i sin tur gör att du långsiktigt skapar billigare levnadsvanor. Som i sin tur minskar tiden till då du blir ekonomisk fri.

Detta då du enligt 4%-regeln behöver spara ihop 25 gånger mer än din årliga konsumtion. För att kunna leva på kapitalet.

Dessa 2 effekter är dessutom det som gör att ett gratis boende minskar tiden till ekonomisk frihet markant.

Hur har jag räknat?

För att visa hur mycket snabbare du kan bli ekonomiskt fri genom ditt sparande, utan eller med ett gratis boende. Har jag använt mig av inkomststatistik från SCB:

Oavsett om jag använder mig av medelinkomsten eller medianlönen blir resultatet det samma för vilket år Medelsvensson kan passionera sig, pga den ekonomiska friheten. Om jag utgår ifrån konsumtion i procent till deras inkomst samt sparkvot.

För boendekostnad har jag använt mig av snittboendekostnaden i Sverige 2017, som enligt EUROSTAT var 26,1 %. Där uppgifterna är hämtade från en artikel i Hem & Hyra

Givetvis hade det varit bättre med statistik från samma år. Men detta är enbart ett exempel på “Medelsvenssons” situation för att få en uppfattning om skillnaderna. Denna typ av statistik är dessutom ganska trögrörlig över enstaka år.

Jag har valt att använda mig av 7% årlig värdeökning på det sparade kapitalet. Och redovisar under vilket år Medelsvensson kommer uppnå 25 ggr större kapital än sina årliga utgifter, genom eget månatligt sparande samt med ränta på ränta effekten.

Jag har från årsinkomsten dragit bort skatt enligt skattetabell 32 kolumn 1, för inkomstår 2019. Dvs att Medelsvensson är under 65 år samt anställd med lön.

Därefter har jag räknat sparkvoten på de olika %-satserna utifrån nettolönen. Och det samma har jag även gjort för boendekostnaderna.

Några avgränsningar i beräkningen.

Amortering och ränta av bolån har jag i detta fall inkluderat i boendekostnaden. Då det långsiktigt till del kan anses som en del av boende-konsumtionen, då du jämför det med att istället hyra ditt boende. Jag har inte sett amortering eller värdeökning i bostaden som en del av sparandet mot ekonomisk frihet, även om det givetvis har betydelse då det påverkar behov av de årliga utgifterna samt andra investeringsmöjligheter på ett mer positivt sätt än ett hyresboende.

Mitt resonemang är här att övriga kostnader stiger regelbundet precis som lånet minskar. Och i jämförelsen så kommer intäkterna från privatuthyrningen / det “gratis boendet” fortfarande vara ungefär likvärdig över tid oavsett om du amorterar på ditt egna boende eller ett “gratis boendet”.

Jag har inte heller tagit hänsyn till inflation, upp och nedgångar i kapitalets förändring, löneförhöjningar eller andra prisjusteringar. Dessa följer oftast varandra relativt jämnt över tid. Medan effekten av Medelsvenssons val av boende samt sparande, är det som skapar den stora effekten och skillnaden.

Sparkvot, konsumtion och sparmål

Jag har räknat på följande antaganden:

 • Nettolön – Sparkvot = Konsumtion
 • Konsumtion * 25 = Sparmål

Exempel:

 • 100 kr – 20 kr = 80 kr i konsumtion
 • 80 kr * 25 = 2000 kr i behov av sparmål

I detta fall ingår boendekostnaden i konsumtionen.

I fallet då Medelsvensson har ett “gratis boende” har jag räknat:

 • Nettolön – ( Sparkvot + 26,1% ) = Konsumtion

Effekten av detta är att Sparkvoten kan höjas, samtidigt som Sparmålet kan sänkas. Vilket får en dubbelt positiv effekt för att skapa ett sparande till ekonomisk frihet.

Exempel:

 • 100 kr – 20 kr – 26 kr = 54 kr i konsumtion
 • 54 kr * 25 = 1350 kr i behov av sparmål
Gröna rutor visar under vilket år Medelsvensson (MS) med ett gratis boende och en viss sparkvot når ekonomisk frihet och Gula rutor hur lång tid det tar med samma sparkvot om hen inte har ett gratis boende genom privatuthyrning.

Vad är ditt mål?

Alla har inte målet att bli ekonomiskt fria och många har även en lite skev bild av vad det innebär.

Det behöver inte alls innebära en hög konsumtion eller stora mängder pengar. Och FIRE, 4%- regeln, ekonomisk frihet behöver inte heller innebära att man inte unnar sig saker eller att man är eller lever snålt.

För mig handlar det egentligen inte speciellt mycket om pengarna, utan vad vi kan göra med dem. Dvs att pengarna, företagande investeringar mm, är medlet till att leva ett fritt liv. Där vi kan ägna mer tid till det vi brinner för eller trivs med. I mitt fall familj, odling, klimatutmaningen, ett ganska kravlöst företagande, intressanta möten med nya människor och diverse andra engagemang.

Men skall jag kunna nå målet och ha den friheten, utan att samtidigt “leva på” samhällets och andras bekostnad. Så måste jag även ta ansvar för min ekonomi, konsumtion och mitt långsiktiga sparande.

Det är också därför som jag har med “pengar” i min vision kring hur jag lever mitt liv:

Jag lever ett långt lyckligt och enkelt liv.

Där jag känner mig produktiv och harmonisk tillsammans med andra.

Jag tjänar pengar på människors lidande, samhällets oförmågor och klimatutmaningen!

Men inte genom att skapa dem, utan genom att bekämpa dem.

Jakob E Saternus vision

Såg denna post häromdagen från en person och företagare jag inspireras av. Den sammanfattar och ger en sund reflektion kring hur jag vill leva mitt liv och varför medvetenheten av “penga-ekonomin” behöver vara en stor del av det.

Avslutande summering om vägen till ekonomisk frihet

Den som vill komma närmare en ekonomisk frihet bör definitivt se över möjligheten att skapa sig ett hem med en separat uthyrning alt hitta andra sätt att minska sin egna boendekostnad.

För den som väljer FIRE är mitt råd att skapa ett gratis boende eller ett hem med intäkter så tidigt som möjligt, för att därefter kunna öka sitt sparande.

Detta kan man ex läsa mer om i detta inlägg:

Eller inspireras av från detta gästblogginlägg med Elisabeth Svensson som har bloggen Rika Kvinnor

Vad blir möjligt när Du bor gratis?

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

För den som är intresserad av hur man kan skapa sig intäkter genom uthyrning eller i sitt boende så rekommenderar jag vår digitala utbildning:

Följ oss gärna på våra sociala medier

Eller kolla in dessa konton som även lyfter privatuthyrning och ett sunt ekonomiskt tänk på instagram:

Gillar du att lyssna på poddar så har vi samlat dem där vi deltagit i en lista på Spotify. Där vi bland annat gästade Hacka ditt liv podden och pratade om “Househacking på Svenska”

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

2 thoughts on “Så blir Medelsvensson ekonomiskt fri på 50% av tiden

Leave A Reply
 1. Vad ingår i de här 26,1 %? Är det ränta och amortering? Driftkostnader? Matkostnader? Renoveringar?

  Hälsningar,
  Adrian

  1. Hej Adrian.

   Längre ned i inlägget kan du hitta länken till vad siffran kommer ifrån.

   Den är tagen från tidningen Hem & Hyra som har koppling till hyresgästföreningen. Och de har i sin tur hänvisat till EUROSTAT och är en tillförlitlig källa.

   mvh
   Jakob

Leave your reply