Milersättning eller hyra bilen till ditt AB?

Skall jag ta milersättning eller hyra ut min bil till mitt AB

Om du har ett eget AB är det vid kortare sträckor mer lönsamt att hyra ut din bil till AB:t, än att ta milersättning. I inlägget visar vi när vilket alternativ är mest lönsamt.

Många småföretagare och nya företagare frågar om de kan använda den egna bilen i företaget. En av dessa frågor ledde fram till detta inlägg.

Utöver Main Home så driver vi nämligen även en skatt och redovisningsbyrå. Det gör att vi även frågor kring skatteplanering för småföretagare, utöver de vanligaste frågorna som handlar om skillnaderna mellan privat och näring vid fastighetsuthyrning.

Eftersom företagandet är det utöver vår privatuthyrning, som gett oss ett så fritt liv. Vill vi därför även här på bloggen dela med oss av några skatteplaneringstips, som du kan göra som småföretagare.

Vad innebär milersättning

Oavsett om du driver AB eller en enskild firma, så kan du få milersättning från ditt företag, när du kör din privata bil i jobbet.
Ersättningen är oftast 18,5 kr / mil, men för vissa bilmodeller är avdragsrätten lägre. Detta behöver du själv kontrollera med Skatteverket.

Milersättningen räknas som en kostnad i företaget, men är skattefri för dig som privatperson. Och för att få ut den krävs att du skriver en så kallad “Körjournal”. Körjournalen skall innehålla:

  • När du kört,
  • hur långt samt
  • vart du kört och
  • syftet med transporten.

Givetvis kan du även få ersättning för ex trängselskatt samt parkering i samband med att du använder bilen i företaget. Kvitto samt summor för detta kan du med fördel även bifoga din körjournal.

Du kan även hyra bilen till ditt AB

Som privatperson kan du idag hyra ut din privata bil till andra, genom olika delningsekonomi-tjänster.

Det färre känner till eller använder sig av, är att man även kan hyra ut sin bil till sitt aktiebolag. Istället för att ta milersättning.

För detta krävs att aktiebolaget har behov av bilen, att det sker till ett marknadsmässigt pris samt att det finns ett hyreskontrakt.

Hyran räknas som en kostnad i ditt AB och skall sedan även beskattas med 30% kapitalbeskattning av dig som privatperson. Kapitalbeskattningen gör att den totala beskattningen höjs ganska mycket, vilket gör att det inte är fullt så lönsamt i jämförelse med milersättning som man först kan tro.

När vi själva har räknat på vad en marknadsmässig bilhyra är, så har vi jämfört med delningstjänsten GoMore samt vår närmaste biluthyrning OKQ8

(Main Home har inga samarbeten med dessa företag)

GoMore är en delningstjänst där man kan dela sin privata bil med andra. De har 20 fria mil som standard och därefter en kostnad på 1,5 kr / km, samt helförsäkring. En jämförbara bilar har då 518 kr i dygnshyra.

En storleks och standardmässigt jämförbar bil med helförsäkring på OKQ8 har istället en dygnshyra på 990 kr, fast där en nyare årsmodell och fria mil.

Vid kortare sträckor är det mer lönsamt att hyra ut bilen, än att ta milersättning

Vid milersättning kan inte företaget ta några kostnader för drivmedel. Därför har vi gjort en jämförelse där drivmedlet betalas av privatpersonen även vid uthyrningen.

Vad som blir mest lönsamt beror av antal mil som skall köras samt hur hög den marknadsmässiga hyran är för din bil.

Ju färre mil du kör per gång samt ju högre marknadsmässig hyra din bil kan anses ha, desto mer lönsamt blir det att hyra ut din bil istället för att ta milersättning.

I diagrammet nedan jämför vi vad du får ut i handen efter skatt om du har ett resultat på 1200 kr där kostnaden för hyran eller milersättning dras ifrån företagets resultat. Det nya resultatet har sedan bolagsbeskattats samt utdelningsbeskattats. Och hyresintäkten har kapitalbeskattats med 30%. Detta har vi gjort för att ta reda på den totala skatteeffekten för alternativen.

Diagrammet visar ex att det är mer lönsamt att ta milersättning för den som kör 6 mil eller mer, om den marknadsmässiga hyran är 600 kr. Och mer lönsamt med milersättning över 12 mil för den med en hyra på 1200 kr.

Diagrammet visar när det är mer lönsamt för dig som privatperson med milersättning än med dygnshyra där du som privatperson betalar drivmedlet.

Så här har jag räknat

Vid hyra har jag räknat:

1200 kr – Hyra = Resultat.
Resultatet – Bolagsskatt 20,6% = Resultat efter bolagsskatt.
Resultat efterbolagsskatt – Utdelningsskatt 20% = Ut i handen från utdelning.

Hyran – Kapitalbeskattning 30% = Ut i handen från hyran.

Ut i handen från utdelning + Ut i handen från hyran = Ut i handen vid X kr i hyra

Vid milersättning har jag räknat:

1200 kr – Milersättning = Resultat.
Resultatet – Bolagsskatt 20,6% = Resultat efter bolagsskatt.
Resultat efterbolagsskatt – Utdelningsskatt 20% = Ut i handen vid milersättning

Sammanfattningsvis

Vid kortare sträckor är det oftast mer lönsamt för dig som aktiebolagsägare att hyra ut din bil till bolaget än att ta milersättning.

Det samma gäller för personer som har utdelningar över gränsbeloppet för 3:12 reglerna. Eftersom det innebär att skatten på utdelningen stiger från 20 % till samma skatt som vid lön. Dvs ca 32-52 % i skatt på utdelningen.

Att du kan dra av den faktiska bensinkostnaden då du hyr en bil, gör att det blir lite mer fördelaktigt att hyra bilen än att ta milersättningen än beräkningen ovan.

Nackdelen här är att det kan bli ett gränsdragningsproblem om tankningen var avsedd för företagets räkning eller privat, om man skulle få en kontroll av skatteverket. Så drar man drivmedelskostnaden för dessa resor i bolaget för att även få momsavdraget. Så kan det vara bra att ha en uppföljning på hur långt du kört även då du hyrt bilen.

Detta gör att jag skulle förorda att man utformar ett hyreskontrakt som till del har fria mil, men som därutöver det tar rimligt betalt per kilometer likt GoMore. Totalt sett blir det mest mest transparent och lönsamt ut i handen.

Använder du dessutom redan en delningstjänst för din bil, bör du använda dig av samma pris till ditt företag som andra ger dig i den tjänsten. Då det är det mest marknadsmässiga.

Det finns heller ingenting som säger att du alltid måste göra på det ena eller det andra sättet. Vid en tjänsteresa skulle du kunna använda milersättning och vid en annan hyra. Jag förordar dock att man är relativt konsekvent. Så samma dag bör du förhålla dig till en princip och det samma skulle jag förorda för en sammanhängandetjänsteresa över ett par dagar.

Slutligen

Jag tycker du skall göra det enkelt för dig. Sätta upp “en regel” för när du väljer vad. Beroende av hur mycket du kör kan det göra någon tusenlapp i skillnad ut i handen per år. Det är inte detta som i slutänden kommer göra dig varken rik eller mer lycklig, speciellt inte om du gör det för krångligt.

Att göra det aktiva valet att dela din bil med bolaget eller andra, istället för att köpa eller leasa en extrabil till företaget, utöver din privata bil. Kommer däremot både sänka ditt totala klimatavtryck och minska dina kostnader avsevärt över tid.

Man behöver nämligen inte ha en firmabil bara “för att alla andra företagare” har en. Det är sällan så att det alla andra gör, är det smartaste. Varken för den ekologiska eller ekonomiska hållbarheten.

Personligen är det de “aktiva valen” jag gjort som fått effekt för både vår ekonomi, ekologi och familjen som gjort mitt liv rikare och lyckligare som person och företagare.

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Relaterade inlägg:

Main Homes huvudsakliga verksamhet riktar sig till personer som vill skapa sig ett “Gratis boende”, främst genom privatuthyrning. Vi har en digital utbildning i hur du bäst bygger om ditt hus med en separat uthyrningslägenhet i huset eller på tomten.

Vi hjälper även privatpersoner och småföretagare att räkna på affären samt med skatt och uthyrningsregler beroende av om din planerade uthyrning är eller kommer att vara som privatuthyrning eller i en näringsverksamhet.

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply