Insikter från Kick Off 2021

Insikter från kick off 2021

När skall man bli nöjd?
Det var en fråga som lyftes vid ett flertal tillfällen under helgens kick off.
Mycket vill ofta ha mer och vissa drömmar har en tendens att kosta en hel del, när man väger in helheten.

Jag tror att de flesta av oss kan känna igen sig i att man ibland springer iväg i tanken. Utan att alltid analysera helt vad det innebär i totalkostnad eller nedlagd tid. Vi lyckades på ganska kort tid vända våra liv från att jobba 110 %, till att i princip inte behöva jobba mer än 4 timmar var i veckan. Då det är vad våra uthyrningar i snitt kräver.

För de som känner oss innebär det inte att vi slutat jobba. Bara att vi kan välja mer vad vi vill jobba med. Att jobba med glädje istället för att få mat på bordet. Ger olika typer av motivation.

Samtidigt öppnas det fler möjligheter, när man får mer frihet, . Och jag / vi är ibland experter på att genom egenskapade “måsten”, återigen förpassa oss till ekorrhjulet. Antingen genom att fylla kalendern, låta hobbys och intressen ta över tiden, alternativt öka levnadskostnader alt framtida kostnader pga nya drömmar och storslagna planer.

Vår kick off, eller rättare sagt att vi regelbundet sätter av tid för att:

 • stanna upp och utvärdera,
 • mäta var vi är,
 • stämma av vart vi är påväg.
 • Samt vrida och vända på, om det är dit vi verkligen vill.

Ger inte bara energi och en bättre plan framåt. Det gör dessutom oss mer samstämmiga och stärkta som par. Även om åsikterna ibland går isär och diskussionerna både kan gå i dur och moll.

En av daglig promenad i solen

Därför har vi sedan några år satt av 3 dagar i januari för att gå genom vårt liv, vår ekonomi och våra olika affärer.
Vi gör samma sak 2 dagar på sommaren och 1 dag var vår samt höst. Vilket är något jag uppskattar och värdesätter allt mer för var gång vi gör det!

Detta kan du läsa mer om i något av dessa inlägg:

Insikter om att mäta och utvärdera sin tid

Detta är något Isabelle har gjort under flera åra. Till en början som ett måste, då hon jobbade på byrå och sedan tidigt blev egenföretagare. Men på senare år för att mäta och jämföra hennes olika aktiviteter. För att kunna värdera om hennes aktioner leder mot hennes mål.

Jag är ganska lust-, utvecklings-, tillhörighets-, lojalitets- och “the greater good”-styrd. Vilket gör att jag kan lägga på tok för mycket tid på saker som intresserar mig. Eller engagerar mig i frågor och engagemang som till synes inte gagnar mig själv alls.

Jag har även tidigare varit ganska negativt inställd till att just mäta och rapportera min tid mot olika projekt, arbetsuppgifter mm. Då jag upplevde att det begränsade min frihet, tog min tid och påminde mig om “onödig” tidrapportering i diverse stödsystem från mitt tidigare arbetsliv.

Däremot har jag alltid älskat siffror och statistik. Samt vad man kan lära sig av dem när de väl finns. Dvs jag har alltid gillat analysen och utvärderingsprocessen samt resultaten man kan skapa med dem.

Jag vill alltid att fakta och logik skall vara grunden i analyser. Därefter kan man lägga på känslan för att besluta om hur man vill agera. Den omvända ordningen leder sällan till något bra.

Pga min tidigare känsla har jag lite barnsligt och “illojalt”, mot Isabelle, slarvat och motvilligt gjort denna “onödiga tidrapportering” inför våra kick offer.

Senaste åren har det dock stört mig, att jag haft svårt att underbygga mina åsikter och diskussioner med Isabelle. Då hon kunnat svara med fakta kring tiden, då jag själv “bara” haft uppfattningar. Vilket gjorde att jag för 2 år sedan började mäta vissa aktiviteter. Och för 1 år sedan börjat mäta “alla aktiviteter” jag vill öka, minska eller jag vill ha koll på i mitt liv.

Insikten för ett år sedan var, “Oj, lägger jag så mycket tid på det engagemanget? Samt, lägger jag inte mer tid än så, på det andra?”. Samtidigt som de olika engagemangen gav olika typer av magkänsla, stress, oro, glädje, bekräftelse, intjäning mm.

När jag hade siffror på det, blev det mycket tydligare. Det blev även enklare att värdera, utvärdera samt att påbörja en förändring!

“Det som blir mätt, blir gjort”

Okänt ursprung, men det landade hos mig i samband med att vi gjorde någon av Balansekonomis utbildningar.

Mät och utvärdera, över tid

En annan insikt som kommer med regelbundenheten i att genomföra kick off samt att mäta och följa upp. Är att man ser utvecklingen över tid. Man kan se tendenser. Som är svåra att se på kortare sikt. Och man kan då skapa mer välgrundade beslut.

Vi människor vill oftast se snabba och tydliga resultat. Samt koppla dem till förenklade aktioner och förklaringar av hur saker samt världen fungerar.

Det grundar sig förmodligen i att våra hjärnor är otroligt bra på att följa, framför att lagra fakta. Vilket har gett mig många insikter sedan jag såg detta TEDx för ett par år sedan.

Vår otroliga förmåga till att följa och lyssna till olika knep och genvägar för bättre resultat. Kan både hjälpa oss och stjälpa oss.

Och här kommer kontinuerligt mätande och utvärderande över tid in som en nödvändighet och hygienfaktor. Om vi vill uppnå våra eget uppsatta mål.

För mig är inte pengar i sig viktiga. Det är vad som blir möjligt med dem som driver mig. Jag är betydligt mer lust- och utvecklingsstyrd när det kommer till att hitta motivation och drivkraft, än “penga styrd”.

Ändå fokuserar vi och pratar vi så mycket om pengar.
Då det är något hela världen förhåller sig till, det är den valuta vi använder i rådande världsordning / “ekosystemet” och dessutom är något vi kan mäta utvecklingen av.

Pengar i sig är inte värdeladdat. Det är möjligheterna som skapas eller saknas pga tillgången på pengar. Samt allt det nyttiga och allt det destruktiva som kan skapas pga pengar som är det värdeladdade.

Därför både retar och kittlar det i människor när vi pratar pengar. Vilket gör att vi kan få möjlighet att skapa en positiv utveckling.

Därav att vi valt att engagera oss i sammanhang som har koppling till pengar, ekonomi, företagsamhet och investeringar. Då vi här vill öka förståelsen för att “ekologi är ekonomi” och att vi många gånger genom smarta val genom våra pengar. Både kan skapa en positiv effekt för oss själva, för andra och för klimatet.

Vår Ekonomi över tid?

Även vi har påverkats av covid 19 på olika vis. I huvudsak har dock påverkan varit positiv för oss, med tanke på hur vi byggt upp vårt liv och vår ekonomi. Men vi har även delar som har gått sämre, kass alt där vi i dagsläget “jobbar gratis”. Med förhoppning om kunders framtida betalningsförmåga, samt engagemang i egna och andras företagsidéers framtida lyftkraft.

Att jobba långsiktigt och ibland gratis är naturligt i uppstarten av många företagsidéer samt i en kundrelation. Även om det inte alltid är den önskade målbilden.

Samtidigt har mycket av det “gratis arbete” jag gjort de senaste åren genom misslyckade affärer, engagemang i egna och andras projekt mm. Varit något av det jag lärt och dragit störst erfarenhet av.

Vilket är en stor anledning till varför vi allt mer ofta väljer om våra engagemang och samarbeten skall bygga på fakturering, provision utefter prestation alt del av vinsten utefter avtalad insats genom avtal redan från början.

Oavsett toppar och dalar under året har vårt eget kapital utvecklat sig bra. Nedan är en bild på hur våra Totala tillgångar, Skulder och mellanskillnaden. Dvs det Egna kapitalet har utvecklat sig de senaste 6 åren.

Jag väljer här att redovisa den procentuella förändringen. Då det är den jag ser som mest intressant. Samt skilja på Eget kapital (totalt) och på Eget kapital exkl pensioner. Dvs låsta pensioner i Inkomstpension, PPM, Tjänstepension och IPS.

Jag väljer även att redovisa hela det egna kapitalet och inte enstaka portföljer eller fastigheter. Då det visar utvecklingen av vår totala ekonomi / förvaltning. Och inte enstaka lyckträffar, misslyckanden.

Vår ekonomi över tid insikter från kick off 2021

Insikter från statistiken

Helst hade jag velat ha värden från 131231. Eftersom jag och Isabelle träffades fredag vecka 4, 2014 för första gången. Samt köpte vårt hus ihop redan den sommaren. Då en hel del av våra första och största beslut skedde innan vi började mäta.

Ovan har jag delat upp utvecklingen på fyra olika sätt för att kunna jämföra utvecklingen med olika typer av investeringar, utvecklingar mm.

 • Total förändring sedan start
 • Förändring från föregående år
 • Rak förändring i snitt per år
 • RpR utveckling per år
  • Dvs att jag räknar om utvecklingen till vad jag hade behövt för årlig “ränta på ränta” utveckling. För att komma upp i denna utveckling.
   Ränta på räta är den procentutveckling vi talar om när vi jämför börsutveckling över tid. Där snittaktierna på börsen utvecklas 8 – 14% per år. Och en stabil portfölj med aktier och räntor ligger på 4 – 6 % per år.

Att vi på 6 års tid har en genomsnittlig ränta på ränta utveckling på 20 %. Och att det ökade i snitt från 19 till 20 under pandemiåret 2020 är för mig helt sjukt. Samtidigt som det ger mig anledning att tro på den balans vi skapat mellan arbete, engagemang, investeringar, skatteplanering och prioriteringar av vad vi vill lägga vår tid, pengar och energi på.

Vi har på delar av våra lån en ganska hög amorteringstakt. Samtidigt som vi gärna lånar för att kunna investera. Då det ger oss möjlighet att göra större investeringar samt att tidigarelägga investeringar. Vilket är något som tjänat oss väl. Om man jämför utvecklingen av total Tillgångar samt Eget kapital.

Vi har dock för tillfället nått vårt max för vad som är möjligt för oss kring privatuthyrning samt uthyrning i vår lilla enskilda firma med näringsfastigheter. Samtidigt som vi minskat vår belåningsgrad på vissa fastigheter till mellan 50 och 60%. Vilket gör att vi under 2021 kommer att titta på att utöka vårt innehav med fastigheter med uthyrning även genom ett AB.

Några mål för 2021

Så vad kom vi då fram till för aktioner för 2021?

En sak jag är glad för är att Isabelle är med på de flesta galna planer jag har för trädgård, odling och utveckling här hemma på och kring tomten. Vilket innebär att vi under året kommer att utöka våra odlingar, äta än mer efter säsong och egenproducerat.
Skapa en perenn fruktträdgård samt en liten damm för ankor och permakultur-utveckling av odlingen.

Detta är något som går i linje med vår #150år som syftar till att leva 150 friska år tillsammans. Där mat, hälsa, klimat mm är en viktig del.

Vi har även planer på att i framtiden bygga en jordkällare samt att utveckla vårt garage i flera steg. För att gå ihop med våra mål kring odling, Att kunna ta hand om våra saker bättre, framtida semestrar, utökad uthyrning samt lokaler/ kontor för våra verksamheter.

Dessa delar är dock förknippat med vissa investeringskostnader som gör att de är kopplade till förväntade resultat i bolagen. Samt att vi bestämt att ta beslut om dem senare. För att överväga om de är rätt val för oss. Eller om de egentligen bara knuffar oss lite mer tillbaka till ekorrhjulet.

Vi har även utvärderat olika engagemang. Vi har gjort olika ställningstaganden i hur vi vill förändra våra arbetssätt till att bli lite mer digitala. I några kommer vi minska engagemangen och i andra kommer vi öka dem. Där vi kommer att öka är i huvudsak det som vi kan styra mer själva, där vi får en mer stabil alternativt passiv inkomst. I syfte att ha möjlighet att sätta mer pengar i investeringar. Alt i det som ger oss möjlighet att snabbare gå mot våra egna livsstilsmål.

Några ekonomiska fokus beslut:

 • Main Homes konsultationer, regelbundet bloggande jämna veckor samt fortsatt utveckling av web-utbildning samt social media.
 • Köpa 2-3 lägenheter i ett AB under 2021. Med hjälp av belåning i våra befintliga fastigheter. Som vi inte kan belåna privat pga att vi inte tar ut några löner.
  • Syftet här är att skapa några extra tusenlappar per månad i relativt passiva intäkter. Samt att återigen kunna jobba med belåning samt värdeökning. Vilket vi gjorde mycket i vår utveckling av den ekonomi vi skapat genom privatuthyrning.
  • Kommer att föregår med en hel del räknande, bank och mäklarkontakter. Vilket vi historiskt tyckt varit roligt.
  • Tack till Christian Wederbrand på “Hacka Ditt Liv” för inspirationen!
  • Hacka Ditt Livs Instagram konto
 • Sälja ett hus från Main Home Apartments som vi upplever för “långt bort” för oss. Alternativt själva byta taket på fastigheten under Q2-3. Om vi inte sålt den.
  • Vi måste alltid räkna med en ställtid för transport ToR på 3 timmar. Då vi skall kolla till eller sköta fastigheten. Genom att sälja den kan vi fokusera mer på uthyrning som ligger närmare oss. Vilket ger ett minskat energitapp.
  • Byter vi taket själva kommer vi att ta ett nytt beslut om det är en fastighet vi vill behålla eller byta ut.
 • Skatt och redovisningsbyrån. Ta in ca 10-15 nya kunder i varierande storlek. Gärna via fler roliga människor vi fått kontakt med genom Main Home.
  • Kan vi öka fakturerbar tid någon timma i veckan. Ger det större möjligheter att tidigarelägga några planer. Samtidigt som det är en arbetsuppgift vi tycker är ganska rolig
 • Satsa pengar i några andra nya helt passiva investeringar. För vårt eget sparande. I syfte att testa nytt och diversifiera vårt sparande.
 • I framtiden vill vi även satsa på solceller till våra egna tak som en investering. Vilket är en investering vi funderat på länge utan att komma till skott. Under året har vi dock fått lite extra inspiration av vår granne samt Kapitalmamman.

Ett avslutande tack!

Sist och absolut inte minst vill vi skicka ett avslutande tack till alla som inspirerat och stöttat oss under året!

Vi vill tacka alla som kontaktat oss genom bloggen, mail, konsultationer och genom web-utbildningen. Det ger så mycket inspiration av att höra om era resor! Men även att vi får vara med och följa den.

Det har även varit både kul och inspirerande att ha fått delta i så många poddar under året. Det är något vi verkligen har uppskattat. Både att få möjligheten att delta, men även alla samtal under och innan och efter inspelningarna.

Att stort tack till er alla som faktiskt bidrar till att vi har möjlighet att leva det liv vi lever samt kan göra flera av de sakerna som vi gör.

// Jakob E Saternus, Grundare av Main Home

Här är en samling med poddarna vi deltagit i under året
Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

2 thoughts on “Insikter från Kick Off 2021

Leave A Reply
 1. Hej,
  Nyfiken på hur ni tänker kring att köpa lägenheter för uthyrning. De flesta lägenheter man köper i Sverige tillhör en bostadsrättsförening och många av dem har regler kring uthyrning i andra hand. Dessa regler gör ofta att det blir svårt att få någon vinst att prata om. Vore intressant att höra hur ni tänker och vad jag har missat här.

  1. Hej Martin

   Vi har inte släppt tanken på att köpa bostadsrätt i AB för uthyrning. Även om vi omvärderat den en del sedan Kick Offen i Januari.

   Så här tänker vi kortfattat:
   – Vi är bara intresserade av att köpa i redan oäkta bostadsrättsföreningar alt i föreningar som har stadgat att de godkänner juridisk person som ägare samt 2a hands uthyrning.
   – Precis som du säger så ger denna typ av affär ett ganska lågt kassaflöde efter räntor och amortering.
   – Vi ser det främst som en långsiktig affär som lönar sig mest genom långsiktig värdeökning. Vi har redan kassaflöden i våra bolag som kan bära ev vakanta hyresperioder mm. Vilket gör att vi kan göra denna investering och räkna på den mer långsiktigt.
   – Vår plan är då att ha en relativt hög belåning. För att skapa en högre avkastning på eget kapital genom hävstång. Både genom belåning av bostadsrätten samt genom att även kunna låna till insatsen i våra befintliga fastigheter som idag har en snittbelåningsgrad på ca 55%.
   – Tanken med att investera just i ex bostadsrätter är för att vi då slipper vissa skatter samt att vi inte tar samma risker för kommande kostsamma renoveringar som takbyte mm. Vilket vi funderade en hel del på just under våren. Eftersom det låg framför oss i en annan fastighet, där banken sagt nej till belåning för renoveringen.

   Hoppas det var svar på din fråga 🙂

   / Jakob

Leave your reply