Skatteplanering för företagare

Skatteplanering för företagare

I detta blogginlägg kommer jag visa hur vi genom skatteplanering får 18 % ränta på ränta avkastning. Detta är möjligt för alla som driver ett AB!

När jag startade bolag fick jag höra att man inte skall blanda företagets ekonomi med sin egen.
Det är rätt på vissa plan, men helt fel inom andra. Under året kommer jag att dela med mig av hur vi använder oss av skatteplanering och enkla knep. För att öka vår totala lönsamhet i företaget och privat. För att skapa en långsiktigt bättre ekonomi!

I detta blogginlägg berättade vi om hur vi får 140-170 000 kr mer ut i handen efter skatt per år. Genom att ha hemmakontor:

18 % ränta på räntaeffekt genom skatteplanering!

Den som följer oss, vet att vi i huvudsak investerar och planerar för att få hög avkastning till låg egen insats.

Löneväxling från lön till utdelning, är en del i det.
Nackdelen med att ta en lägre lön, är att man får en lägre pensionsgrundad inkomst samt låg SGI, Sjukpenninggrundad inkomst. Och detta bör man givetvis tänka på och kompensera för det på annat sätt. Ex genom långsiktiga investeringar, som kan fungera som pensionsavsättning eller extra sjukförsäkring mm.
Jag och Isabelle får nog anses vara lite extrema i detta fall. Men eftersom vi har hyresintäkter, samt andra intäkter som täcker vår familjs behov. Väljer vi att bara ta ut lön från bolagen, upp till grundavdraget. Dvs vid den nivå då du börjar betala kommunalskatt.

Detta exempel är dock baserat på någon som tar lön upp till nedre skiktgränsen (2020 max 42 441 kr i bruttolön). Dvs att hen inte betalar någon statlig skatt.

Om du spara 1000 kr i nettolön per månad under 1 år. Får du 18% ränta på ränta effekt, från år 2 och framåt.

Här är ett tillfälle där du definitivt skall “blanda ihop företagets och din ekonomi” !

Genom att leva lite mer sparsamt under 1 år som privatperson. Och på det viset minska ditt löneuttag från företaget. Kommer företaget att göra en större vinst.
Vinsten kan du nästkommande år ta ut som utdelning. Vilket innebär att du kan minska ditt löneuttag ytterligare kommande år. Osv.

Ett års sparande ger effekt varje år framåt!

Det räcker med ett års sparsamhet för att skapa en rullande pengamaskin genom skatteplanering.

Detta är siffrorna jag använt:

Minskning av nettolön/ månad första året                                1 000,00 kr
Genomsnittsskatt på lön30%
Arbetsgivaravgift31,42%
Bolagsskatt21,4%
Skatt på utdelning fåmansbolag20%

Första året går vi alltså ned i nettolön.
Året därefter tar vi ut den ökade vinsten i bolaget som utdelning.
Även om du då år 2 tar ut 1000 kr mer per månad i nettouttag än år 1 ,har du nu börjat växla lön mot utdelning. Vilket gör att du år 2, kan göra ett ännu bättre resultat. Förutsatt att allt i företaget i övrigt går som år 1.
Tredje året kan du fortsätta minska din nettolön och öka din utdelning.
På detta vis kan du år efter år flytta över din inkomst, till en mer lönsam skatteklass.

Nedan ser du utvecklingen de tre första åren:

År 1År 2År 3
Minskning av Nettolön12 000 kr 14 166 kr  16 723 kr
Minskad bruttolön17 142 kr  20 237 kr  23 891 kr
Minskad kostnad = ökad vinst i bolaget22 529 kr  26 596 kr  31 397 kr
Kvar efter bolagsskatt i bolaget17 707 kr  20 904 kr  24 678 kr
Ut i handen för ägaren efter utdelningsskatt nästkommande år14 166 kr  16 723 kr  19 742 kr
Extra utöver minskat uttag första året.2 166 kr 4 723 kr 7 742 kr
Total avkastning på första årets sparande till löneväxling18,05%39,36%64,52%
Årsavkastning (ränta på ränta)18,05%18,05%18,05%

Glöm inte att även spara långsiktigt!

Detta är ingen evighetsmaskin som kan öka hur många år som helst. Ett fåmansbolag har 183 700 kr i utdelningsutrymme för år 2020. Vilket blir 146 960 kr i ut i handen. (Utdelningsutrymmet är baserat på 2,75 inkomstbasbelopp som är 66 800 kr för år 2020)

Hur länge du kan använda detta, beror givetvis på hur din verksamhet i övrigt går. Samt hur duktig du är på att skapa uppskjuten belöning!

Gå inte i fallgropen att spendera ditt sparande som du skapat genom skatteplaneringen!

Den stora nackdelen med denna typ av avkastning från skatteplanering, är att de flesta av oss inte klarar av att hålla fingrarna borta. När vi upplever att det börjar gå bra, vill vi visa det för andra och unna oss något. Självklart skall vi kunna göra det. Men tänk då på att den 18 % ränta på ränta effekten kommer att avta!

18% är betydligt högre avkastning än vad du kan räkna med om du placerar på börsen. Och betydligt högre än du får ut om du låser en summa i någon form av pensionsförsäkring! (Detta kommer jag skriva om senare under året)

Därför väljer vi att på olika sätt låsa den avkastningen vi får i mer långsiktiga placeringar! Så vi får ytterligare avkastning och gör det svårare för oss att spontant röra pengarna. Eller använda dem, till annat än vad de är avsedda för!

Försök att återinvestera din avkastning minst en gång innan du använder del av pengarna.
Och “lås” gärna del av kapitalet i något som växer långsiktigt. Samt är svårare för dig att att plocka ut, när det bränner i fickan eller resfebern smyger sig på.
På det viset kan du både bygga för framtiden och unna dig!

I vårt fall har det framförallt blivit att vi har låst pengarna i privatuthyrningslägenheter, mindre näringsfastigheter och amortering. På detta vis kan vi istället unna oss av avkastningen från hyrorna, minskade räntekostnader samt avkastning.

Det stämmer bättre överens med tanken kring uppskjuten belöning och långsiktighet. Samtidigt som vi skapar samhällsnytta där det behövs som mest!

I detta inlägg visar jag hur inkomsten från en privatuthyrningslägenhet påverkar företagare:

I dessa inlägg beskriver jag hur vi regelbundet har en privat kick off där vi ser över helheten kring ekonomin och våra liv. Här kan du även läsa mer om hur vi blev ekonomiskt fria på under 5 år:/ Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply