Vad innehåller en Bo Gratis utbildning?

Bo Gratis med Main Home

Den digitala utbildning innehåller det vi i efterhand önskade att vi visste. När vi startade vår resa till ett gratis boende!

Här har vi samlat kunskap och erfarenheter från egen privatuthyrning samt i uthyrning i mindre näringsverksamhet. Tillsammans med det vi lärt oss av alla de frågor vi fått från bloggen, kunder samt människor vi mött.

Kursen är både till för de som redan skapat en uthyrning, den som vill bo gratis i framtiden eller den som kanske tittar och vill skapa en mindre hyresfastighet i näring. Innan hen fattar sitt beslut. Alt. när man funderar på att skapa fler!

Så kursen är både bred och samtidigt detaljerad inom ett par olika områden som är bra att känna till!

Syftet med utbildningen

Vi vill ge fler en uppfattning samt en bredare bild av hur man kan skapa ett gratis boende. Men även svara på de flesta av de vanligaste frågorna vi får.

Vi har gjort flera fel själva längs vägen. Vilket är fullt naturligt när man gör något nytt. Det är genom våra misstag vi oftast drar våra mest lärorika slutsatser. Och de vill vi dela med oss av. På ett sätt som gör att vi kan hjälpa fler. Utan att samtidigt uppslukas av ytterligare ett jobb.

För målsättningen både för oss själva och alla dem vi hjälper. Är i grunden att minska arbetsbördan. För att få mer tid, pengar och energi över till familj, reflektion, mental hälsa, resor och annat som vi uppskattar med livet!

Därför har vi även valt att lägga webb-utbildningen på en prisnivå, så alla skall kunna köpa den. Både med alternativet årsabonnemang eller med månadsabonnemang. För vi vill att kunskapen och inspirationen skall nå till fler!

Utbildningen samt forumet för medlemmarna kommer att utvecklas över tid. För att skapa ett forum där vi kan hjälpa fler att dela sina erfarenheter kring ett gratis boende samt privatuthyrning.

Se aktuellt pris den digitala utbildningen “Bo Gratis med Main Home

Ju fler vi blir som börjar tänka nytt eller lite annorlunda. Ju lättare blir det att skapa en positiv förändring.

Innehåll i kursen

Följande kapitel har vi tagit med i kursen:

Kursavsnitten innehåller även texter, mallar, kalkylblad, förklarande videor av mallar samt kalkyler, kortare videor kring olika ämnen samt var man kan hitta mer information.

Den innehåller även uppgifter som tar dig närmare målet samt kommentarsfält där du kan ställa frågor eller kommentarer på kursavsnittet mm.

Alla kursdeltagare är även medlemmar i Main Homes Forum som utvecklas över tid tillsammans med deltagarna. För att vi skall bli fler som kan hjälpa och stötta varandra genom våra gemensamma erfarenheter till ett gratis boende!

Översikt över delkurserna i Bo Gratis med Main Home

Kanske inte ett helt hållbart sätt att Bo Gratis?!

Länk för att köpa webb-utbildningen:

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Våra mest lästa inlägg:

Leave your reply