Öka säkerheten vid uthyrning med deposition

Öka säkerheten vid uthyrning med deposition

Deposition är ett sätt att öka tryggheten vid uthyrning. Samtidigt så påverkar depositionen din hyresgästs betalningsförmåga och trygghet. Detta är något du bör ta i hänsyn till!

Det finns flera sätt att skapa en ökad trygghet vid uthyrning. Ett sätt som vi använder oss av, är att kräva en deposition från hyresgästen.  I inlägget kommer jag ta upp några saker man bör tänka på. Bilden är tagen från en uthyrning där en hyresgäst i efterhand ej förstod, varför hen skulle betala en “spricka” hen orsakat i handfatet.

Deposition är något som används och är mer reglerat  i vissa andra länder, där privatuthyrning är mer vanligt. Här kan den som är intresserad läsa en rapport från Boverket:

Andra sätt som kan öka tryggheten:

  • Kommunal hyresgaranti.
  • Kontakt med det kommunala Socialkontoret.
  • Kontakt med en “Närmast anhörig” till hyresgästen.
  • Borgensman.
  • Par har oftast bättre betalningsförmåga än ensamstående.
  • Två uthyrningar sprider risken.
  • Förutsägbara driftskostnader.
  • Kommunikation.

Hur påverkar en för hög deposition?

Beroende på hur hög deposition du sätter, kommer du få olika hyresgäster. Många sätter en hög deposition för att de vill “sålla” bort ekonomiskt svagare hyresgäster. Jag förstår grundtanken, men det behöver inte nödvändigtvis bli effekten av en hög deposition!

“Nivån på depositionen kan både hjälpa och stjälpa din uthyrning”

Bostadsbristen gör att många tar hyreskontrakt med hyror som egentligen överstiger deras betalningsförmåga p.g.a. desperation. Därför är det inte alltid säkert att den som säger att den “har råd” att betala en hyra och deposition, är den som nödvändigtvis har den bästa betalningsförmågan.

Tvärt om kan en för hög hyra eller deposition bli själva orsaken till att hyresgästen får en sämre betalningsförmåga!

Den kan vara den enda buffert hyresgästen haft sedan tidigare. Alt kan hen ha behövt ta ett lån för att kunna betala depositionen.

Hur hög deposition tar vi?

Fördelen med depositionen för mig som hyresvärd, är att jag har en ökad ekonomisk säkerhet vid exempelvis utebliven hyra och skadegörelse. Även om depositionen är en säkerhet, får jag bara använda den under vissa förutsättningar.

Även om man ofta kopplar depositionen till ett visst antal månadshyror, skall den inte betraktas som ett förskott på hyran. Vilket den av vissa hyresgäster kan uppfattas som. Det händer ibland att en hyresgäst bestämmer sig för att sluta betala hyran, i samband med att hen säger upp sitt hyresavtal eller att du väljer att avsluta det.

Här är det viktigt att vara tydlig. Och hantera detta agerande med hjälp av kronofogden. På samma vis som man gör ifall hyran inte betalas under hyresperioden.

“Vi tillämpar 3 månadshyror i deposition”

Vi tillämpar normalt 3 månadshyror i deposition för vår egen uthyrning. Men eftersom hyresgästen har 3 månaders uppsägning om jag säger upp hen. Innebär detta även att hela depositionsbeloppet kan förbrukas om hyresgästen slutar betala hyran. Och då finns ingen säkerhet kvar för ev kostnader orsakade av avsiktlig eller oavsiktlig skadegörelse, alt behov av flyttstädning mm.

Av den anledningen hade jag gärna haft 6 månadshyror för att skydda mig som hyresvärd. Men det är en för hög deposition för det stora flertalet hyresgäster, vilket tyvärr gör beloppet oskäligt. Här hade exempelvis ett kommunalt garantisystem eller en statlig försäkring kunnat skapa en bättre trygghet, både för hyresgästen och och den privata hyresvärden.

Här kan även hyresförmedlare eller företag som jobbar med uthyrningsstöd vara med och dela på risken. Ex tecknade vi en hyresgaranti när vi tidigare stödde uthyrare med förmedlingen, något vi idag valt bort då vi ansåg det för tidskrävande samt att det redan fanns ett flertal aktörer som hade den tjänsten. Men det är fortfarande något vi anser att stat / kommun istället skulle kunna stödja med. I syfte att få en tryggare andrahandsmarknad.

Depositionen skall stå med i avtalet

Depositionen skall stå med i hyresavtalet och det är viktigt att du går genom avtalet med din framtida hyresgäst, för att hen skall känna sig trygg!

Placera depositionen på ett separat konto. Det är inte dina pengar utan en säkerhet som skall betalas tillbaka! Under förutsättning att den inte behövs, för att hyresgästen inte avslutar hyreskontraktet på ett korrekt sätt.

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

I vår web-utbildning går vi genom saker att tänka på kring deposition, vad som gäller kring användandet av depositionen och ex hur man kan använda sig av Kronofogden mm.

Länk till web-utbildningen

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply