Dokumentera och följ upp!

Dokumentera och följ upp

Oavsett om du är hyresvärd, flyttar ut eller in, så hjälper det dig att foto dokumentera. Om du vill undvika problem samt att värna din rätt.

Erfarenhetsmässigt är byte av hyresgäster många gånger förknippat med vissa friktioner. Det kan handla om allt från flyttskador, olika förväntansbild av nivån på flyttstädning. Till obetalda sista hyror alt räkningar.

Tidigare hyresgäst vill många gånger kvitta hyran eller kommande driftsfakturor mot deposition. Detta trotts att depositionen är till för att vara en säkerhet för dig som hyresvärd. För ev. skador mm som inte uppmärksammas innan flyttkontrollen.

Detta är något vi normalt inte accepterar. Och vi har även valt att tydliggöra det i hyreskontraktet. För att minska risken för missförstånd.

Att dokumentera skador vid in och utflytt underlättar din möjlighet till att få rätt vid en tvist om ex depositionen.

Hur länge kan hyresvärden “hålla” depositionen?

Generellt kan en hyresvärd hålla en deposition i upp till 9 månader efter uppsägningen alt 6 månader efter utflyttningsdatumet. Dock skall depositionen återlämnas så snart som möjligt efter att alla förehavanden mellan hyresvärden och hyresgästen är lösta.

Här försöker vi kontrollera och göra en bedömning av om det finns möjlighet att göra en delåterbetalning av depositionen, så snart som möjligt. För att efter ex släpande fakturor från elbolag, extra städning mm, återbetala den resterande delen av depositionen. Som inte vi anser att vi har rätt att göra anspråk på.

Många hyresgäster har en bild av att depositionen skall återbetalas samma dag som de flyttat ut. Och vi har tom haft hyresgäster som försökt skicka oss till Kronofogden, för att vi inte betalat ut depositionerna då de flyttat tidigare. Trotts att deras kontrakt knappt gått ut eller att de inte fullföljt eller rent av ljugit kring sina städåtagande mm.

Därav är vi alltid noga att föra dokumentation både innan inflyt och i samband med utflytt.

Väljer hyresgästen att flytta tidigare än själva utflyttningsdatumet, är det fortfarande hyresgästens ansvar att tillse att lägenheten är i överlämningsbart skick, då hens kontrakt går ut och nästa flyttar in. Oavsett om hen har bott där den sista tiden eller ej.

Enbart för att de har valt att flytta ut tidigare, försvinner inte deras åtaganden enligt lagen.

Dokumentera, dokumentera, dokumentera och följ upp

Givetvis bör vi ha inställningen att vi kan lita på varandra. Men en fotodokumentation skadar ändå inte. Då den kan utesluta eventuella onödiga konflikter. Eller i alla fall fungera som “bevis” då ni hamnar i en tvist.

Detta gäller både dig som hyresgäst och som hyresvärd.

Och samma sak gäller även vid en efterkontroll. Då en hyresgäst uppger att hen har åtgärdat det som vi anmärkt på.

För att slippa ev resor för extrakontroller kan du här ex be hyresgästen dokumentera städningen med ett fotografi, som hen kan skicka till dig.

Oavsett hur du väljer att göra, bör du följa upp. Detta då alla tyvärr inte är helt sanningsenliga.

Detta har gjort att vi i princip har slutat att själva åtgärda vissa “flyttstädning-missar”. Då det innebär att vi blir ansvariga i de fall då nästa hyresgäst inte skulle vara nöjd.

Vår erfarenhet är istället att det är bättre att låta hyresgästen som flyttat ut åtgärda, be om hjälp, alternativt ta in en extern part, för att lösa städning eller ev reparation. Då det är hens ansvar.

I situationer där vi anser oss vilja prioritera tiden för “hantverksuppdrag”, kan vi dock fråga hyresgästen om hen eller vi skall åtgärda vissa mindre reparationer. I de fallen vi då åtar oss det, tar vi en skälig ersättning, motsvarande en extern fastighetsskötare.

Vad säger Hyresgästföreningen?

Bra att veta, kan vara att Hyresgästföreningen normalt inte backar upp en hyresgäst som inte har rätten på sin sida.

Ett vanligt svar från dem i dessa eller andra frågor kan vara

Det bästa alternativet är att ni själva gör upp i godo

Citat från Hyresgästföreningen

Ovan citat kan många gånger vägleda den ovane hyresvärden till att hen i det specifika fallet, har rätten på sin sida.

Mitt syfte med att skriva detta är inte att hetsa hyresvärdar gentemot hyresgäster alternativt Hyresgästföreningen. Bara belysa att även hyresgästen har skyldigheter vid ett hyresförhållande.

Hyreslagen reglerar båda parters rättigheter samt skyldigheter. Tyvärr tror de flesta av oss att vi har fler rättigheter än vi egentligen har samt färre skyldigheter!

Genom att du både som hyresgäst och hyresvärd följa rådet om att dokumentera. Ex befintliga skador och städning direkt vid avtalsenligt in och utflyttningsdatum. Så kan flertalet onödiga tvister undvikas.

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

I vår web-utbildning går vi bl.a. genom dina skyldigheter och rättigheter som hyresvärd, avseende de civilrättsliga uthyrningsreglerna.

Utbildningen innehåller även avtal, städmallar, uppföljningsprotokoll mm.

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply