Kräv in hyra och kostnader via Kronofogden

Kräv in hyra och kostnader via Kronofogden

I detta inlägg kommer jag beskriva processen med indrivning och ge er en uppfattning om tiden samt arbetet som det krävs då man begär in en skuld via Kronofogden.

I våra hyreskontrakt har vi en grundhyra, sedan tillkommer driften utöver hyran. Det är för att vi aldrig ska behöva stå för extra el eller hyresgästens förbrukning. Samt för att veta vad vi får in i reell hyra.

Så här byggdes skulden upp, när hyresgästen inte betalade

Exemplet är taget från en av våra uthyrningar inom vår näringsverksamhet, där hyresgästerna har besittningsrätt.

November 2018 driftfakturor 1 101 kr.

Januari 2019 betalades inte hyran 5 000 kr.

Februari 2019 driftfakturor 10 968 kr.

Här var nästan hela depositionen om 18 000 kr förbrukad. Vi börjar märka att det spårat ur med betalningarna och påminde om betalning.

Under april 2019 säger hyresgästen upp sig och har då uppsägningstid maj-juli. Hade han inte sagt upp sig, hade det varit dags att kontakta socialkontorets vräkningsförebyggande enhet i kommunen. De jobbar med att hjälpa hyresgästen betala och lägga upp en plan med hyresvärden. För att hyresgästen inte ska bli vräkt.

Det är extra viktigt för kommuner med ett litet eget bestånd av hyresrätter. För vår del var hans uppsägning guld värd, då vi inte behövde oroa oss för att detta skulle pågå i evighet.

Maj 2019 driftfakturor 11 839 kr.

Augusti 2019 driftfakturor 6 299 kr. Detta är efter utflytt, men en del räkningar kommer ju i efterhand så därför tillhör det ändå hyresperioden och hyresgästen.

September 2019 utflyttingskostnader 6463 kr. Vid flyttkontroll upptäcktes att hyresgästen inte klippt gräset i trädgården på mycket lång tid, vilket han skulle enligt avtalet. Ingen ny hyresgäst kunde flytta in och begäras ta tag i detta. Farmartjänst hyrdes in och fixade detta, då hyresgästen vägrade åtgärda själv.

November 2019 driftkostnad 2 380 kr.

December 2019 kronofogden avgift 300kr.

Skulden ökade under ett helt års tid och efter bara halva året, var hela depositionen förbrukad och mer därtill. Det fanns två positiva saker i detta förlopp. Han hade anställning, så det fanns hopp om
löneutmätning. Samt att han inte hade flera andra skulder hos Kronofogden.

Efter denna hyresgäst lärde vi oss att alltid kolla aktuella skulder och förelägganden hos Kronofogden före vi skriver kontrakt med någon. Om det finns skulder där redan när de flyttar in så kommer vi längst bak i Kronofogdens kö om de inte betalar sin hyra.

Det vill vi inte. Så vi har till och med ingen hyresgäst nu i september i en lägenhet, för vi har nekat så många att hyra på grund av befintliga skulder hos Kronofogden. Jag har hellre en vakat månad, än att få en hyresgäst som slarvat med tidigare betalningar. Och därefter inte löst dessa skulder med Kronofogden. Vi brukar erbjuda dem att hyra ändå, men då måste någon mer stå med dem på kontraktet. Om de inte har någon sådan att tillgå kan det indikera att de även förbrukat ekonomiskt förtroende hos sina nära. Då får vi tyvärr tacka nej då hyresintäkterna är vår familjs försörjning.

Hur gick vi till väga för att få tillbaka våra pengar?

I augusti 2019 lämnade jag in första ”Ansökan om betalningsföreläggande”, för perioden november 2018 – maj 2019. Det mesta täcktes av depositionen. Skuldbelopp 28 908 kr minus deposition 18 000 kr. Kvar att kräva in 10 908 kr. Så jag valde ut två fakturor som nästan blev det beloppet. 10 309 kr
samt 471 kr. Jag bifogade listan från bokföringsprogrammet så det framgick att depositionen var förbrukad. Hyreskontraktet samt de 2 fakturor som jag begärde att få indrivna bifogades också.

Här gjorde jag ett misstag och kryssade i under punkt 6 ”Begär inte verkställighet”. Men det skulle jag gjort direkt. Annars tar kronofogden bara beslut på att jag har rätt till pengarna, men inget händer
förrän jag begär verkställighet.

Var noga med att välja ”Begär verkställighet” direkt på ansökan, så kommer processen gå fortare för er.

Jag skickade en kopia på ansökan till hyresgästen och skrev att om han betalar till mig direkt så tar jag tillbaka ansökan. En del personer tror jag skulle få eld i baken och skynda sig att betala. Denna person
svarade inte ens. Så just här var det lönlöst.

I oktober 2019 lämnade jag in min andra ”Ansökan om betalningsföreläggande”. Avseende driftkostnaderna från augusti månad. 6299 kr. Här begärde jag verkställighet direkt.

Senare i oktober lämnade jag in min sista ansökan på utflyttningskostnaderna från september månad om 6463 kr.

Alla utslag kom i augusti 2020.

I augusti 2020 fick jag utslag på min andra ansökan som jag hade begärt verkställighet på direkt. Det tog alltså 10 månader. Då beslutade de att vår före detta hyresgäst skulle betala, med omedelbar verkan.

Jag hörde då av mig till kronofogden och frågade varför jag inte fått utslag på min första ansökan och fick då reda på mitt misstag om verkställighet. Jag begärde då verkställighet och senare i augusti fick jag även utslaget på den och den tredje ansökan.

Utmätning

Beslut om utmätning mot lön kom i oktober 2020. Från november började pengarna ticka in. Jag fick dem på utbetalningsavier vilket var lite synd att det inte gick direkt till kontot som jag angett, men jag undersökte inte den möjligheten ytterligare utan var mest bara glad för att det börjat betalas av. Vid årsskiftet december 2020 hade ca 5 000 kr hunnit återbetalas och vid juni 2021 var allt betalat och klart.

Slutsats

Min slutsats var att det inte var jättemycket jobb för min del att kopiera det som behövdes och lämna in ansökan. Det var lätt värt det och jag fick mina pengar i slutändan.

Var inte rädd för att stå på dig om din rätt. Du får vara ok med att det tar tid och under tiden ligga ute med beloppet. För oss började det alltså november 2018 och var klart nu juni 2021. Två år och 8 månader tog det från att hyresgästen börjat skita i sina räkningar, tills han återbetalat allt genom löneutmätning.

Jag har själv svårt att förstå varför man skiter i att betala när man ändå i slutändan måste pynta upp plus ränta. Men insikten är väl att vi alla är olika och jag måste ha en egen buffert för att hantera de som tänker
annorlunda.

Sammanfattande 3 tips:

  • Ta deposition!
  • Kolla skulder och förelägganden innan kontraktsskrivning!
  • Begär verkställighet direkt!

Länk till ansökan om betalningsföreläggande:
Ansökan – Betalningsföreläggande/vanlig handräckning | Kronofogden

I vår webbkurs har vi en hel genomgående video om hur du fyller i blanketten. LÄNK WEBBKURS

// Isabelle Saternus, grundare av Main Home

Tips på blogginlägg:

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply