Klimatsmart med uthyrning

klimatsmart med uthyrning

Hur många planeter förbrukar du? Precis innan vi skall åka flyga till Thailand kom Felix hem med en läxa som fick mig att fundera. Tack vare vår uthyrning och hur vi kunnat ställa om vårt liv, ligger vi under det svenska snittet i klimatpåverkan. Men knappast tillräckligt lågt!

Undersökningen jag gjorde tillsammans med Felix:

Hur är privatuthyrning klimatsmart?

Oavsett hur du delar ditt hem och hyr ut, utnyttjar du något som annars skulle stå tomt. Jag kommer här i första hand beskriva hur en separat lägenhet för långtidsuthyrning påverkar klimatet, mindre än andra boendeformer.

Här är några övergripande anledningar:

  • Förtätning
  • Mindre byggmaterial och byggnation på befintlig tomt
  • Möjliggör ändrade livsvanor
  • Bidrar till en lokal ekonomi och samhällsnytta

Varför är förtätning bra?

Förtätning ger ett större underlag för samhällets alla funktioner att utvecklas eller utnyttjas mer effektivt. Det ger underlag till kollektivtrafiken, effektivare sophämtning, skolplatser och lokal handel. Samtidigt gör det att inte infrastrukturen behöver byggas ut i samma utsträckning. Och då menar jag inte bara, att vi inte behöver ta lika mycket mark i anspråk. Det minskar även behovet av de resurser som behövs för att skapa väg, vatten, avlopp, el, telenät och mycket mer.

Förtätningen gör därför att en uthyrningslägenhet i din villa, inte bara gör ett mindre avtryck vid byggnationen. Utan även framgent, genom att minska behovet av transporter, renovering av infrastruktur samt förluster av läckande effekt, vatten och avlopp mm.

Här är vi många som kan vara med och göra en insats:

Mindre behov av material och byggbar mark

Det är inte bara infrastrukturen runt om som minskar i omfattning. Även den mark du bygger på är ju redan i ianspråktagen och planerad för bebyggelse. På detta vis kan vi spara mer skogs och jordbruksmark.

Och det bästa av allt, marken är ju dessutom gratis 🙂

En utbyggnad av huset eller en uppdelning förbrukar dessutom inte lika mycket material. Vår senaste utbyggnad behövde exempelvis bara tak + två väggar. De andra två väggarna kunde byggas ihop med det befintliga huset. På detta vis minskas åtgången av byggmaterial samt den långsiktiga energi förlusten vid uppvärmning. Då värmen inte har lika många väggar att läcka ut genom.

En tredje sak i sammanhanget är att ut- och ombyggnationer av villor oftast sker i trä. Vilket är ett naturligt material där vi bundit koldioxid. Koldioxiden stannar i materialet så länge det inte brinner eller förstörs på annat sätt.

En fjärde aspekt är att en uthyrningslägenhet oftast byggs för att vara hållbar länge. En hyresvärd ser mer praktiskt på lägenheten än den gör på sitt eget hem. Vilket gör att byggnationer och renoveringar prioriteras till att genomföras när de är av karaktären Need och inte  Nice. Det samma kan man inte alltid säga om ett ägt boende.

Uthyrning möjliggör ändrade vanor

De flesta vi träffar ändrar sina livsvanor efter att de börjat hyra ut. Och det är dessutom oftast en av drivkrafterna för att just börja.

Givetvis kan dessa förändringar verka både i positiv och negativ riktning för miljön. Exempelvis vår flygresa till Thailand..

Några ser istället möjligheten att gå ned i arbetstid. Andra startar en verksamhet och vissa väljer att bara kunna spara alt lägga mer pengar på det som är viktigt för dem.

De som tar möjligheten att minska sin arbetstid eller startar eget minskar ofta sin dagliga pendling. Andra väljer att lägga mer tid och pengar på sig själva genom att tränar mer, äter mer hälsosamt och gör andra aktiva val för ett bättre välbefinnande.

Den förändrade ekonomin av tid alt pengar, gör att de oftast gör mer medvetna och därmed oftast även mer hållbara val.

Privatuthyrning bidrar till den lokala ekonomin

Förutom att du som ägare av en uthyrningen får en förbättrad ekonomi. Så bidrar både byggnationen och dina intäkter till att stärka den lokala ekonomin och din kommuns möjlighet att jobba mer klimatsmart.

Villaägare som börjar se lösningar för att bo gratis, öppnar dessutom upp för att skapa andra investeringar. Exempel på det är solceller. Minskad elkostnad ger ett billigare boende. Och om man räknar på avkastningen på eget kapital är det dessutom en ganska bra affär.

Tillväxt är inte alltid positivt och klimatsmart. Men lokal och koncentrerad tillväxt kan skapa klimatnytta på andra sätt. Om man ser till helheten.

De som bygger uthyrningarna är oftast lokala byggföretag. De köper byggvarorna i lokala butiker. Nya bostäder skapar underlag för lokal handel av varor och tjänster. Den lokala handeln och förtätningen kan totalt sett minska behovet av transporter. Både för varorna, men framförallt för alla oss som skall åka och konsumera dem.

Samtidigt stannar pengarna på ett helt annat sätt inom kommungränsen, än vid större fastighetsbyggnationer. Vilket ger kommunen större skatteintäkter. Samtidigt som förtätningen hjälpt till att minska den proportionella kostnaden för lokal infrastruktur och kommunal service. Detta ger samhället möjlighet att investera än mer klimatsmart. Och samma sak händer även på den nationella nivån. När fler små och medelstora företag växer fram, i våra villaområden och på mindre orter.

Vi tar flera små steg i en positiv riktning

Klumpen i magen från läxan finns fortfarande kvar, hjälpte inte att skrivit av mig. Även om jag vet att vi gör ganska mycket för att skapa förändring. Allt sker dock inte över en natt och det handlar om att tänka långsiktigt. Vi ställer om vårt liv och våra rutiner hela tiden, för att skapa förändring på flera olika nivåer. De mest klimatsmarta sakerna vi gjort är att vi just skapade en privatuthyrningslägenhet i vår villa. Att vi flyttat hem vårt kontor till huset, så vi minskat vårt behov av transporter. Men skall jag vara helt ärlig, är det lägenheten som gjort allt det andra möjligt.

Det har sedan varit den månatliga hyresintäkten, som gjort att vi kunnat göra övriga förändringar. Som idag gör att vi även kan hjälpa andra, att göra samma sak!

Här är ett annat sätt att se vilket koldioxidutsläpp din flygresa ger:

/ Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Main Homes verksamhet går ut på att inspirera till samhällsnyttiga investeringar. Våra intäkter kommer från konsulttjänster kopplade till utveckling, utbildning och föreläsningar kring privatuthyrning.

Leave your reply