Lågkonjunktur skapar möjligheter

Lågkonjunkturen skapar möjligheter

Bankerna spår lågkonjunktur pga en inbromsning av byggandet. Detta skapar dock möjligheter för den som vill bygga en privatuthyrningslägenhet!

Rätt utnyttjad kan lågkonjunkturen bli en fördel för den som vill skapa en uthyrningslägenhet i sin villa. Det beror just på det minskade byggandet som bankerna förutspår. Samt förhållandet mellan tillgång och efterfrågan.

Privatpersoner räknas sällan som en prioriterad kund av bygg och anläggningsbolag, stadsbyggnadskontoret, arkitekter, konstruktörer m.fl. Under högkonjunkturen går därför fokuset mot större och mer inkomstbringande projekt. Även om det är de stora bolagen vi ser på byggkranar och skyltar. Så arbetar en stor del av de mindre företag som underleverantörer vid större projekt. Detta skapar därför en brist på kvalificerade byggarbetare inom rimlig tid. Och till ett rimligt pris under högkonjunkturen för privatkonsumenten.

Snabbare till lägre pris

Genom att fler bolag frigörs från större byggnationer. Ökar även konkurrensen om oss privatkunder. Och till skillnad från vid de större byggprojekten, blir nu konkurrensen större. Då det finns fler som är villiga att utföra arbetet. Det leder till att det både blir lättare att få tag på en entreprenör, som kan utföra arbetet inom rimlig tid. Och till ett konkurrensutsatt pris.

När vi lägger in det i vår standardkalkyl för en privatuthyrningslägenhet. Och lägger en rabatt på 5% för arbete och material. Kan vi se att det årliga resultaten inte skiljer så mycket. Men om vi istället tittar på behovet av egen insats, samt på det långsiktiga resultatet för investeringen. Mot vad vi själva behöver lägga in i insats. Blir det en ganska stor skillnad!

Rabatt vid lågkonjunktur

Möjlighet att behålla kompetens inom byggbranschen!

Givetvis kan lägre intäkter vara tufft för företagen. Men om ett privat byggande av uthyrningslägenheter i och på villatomter ökar. Kan företagen inte bara hitta en “ny marknad”, utan även behålla kompetensen inom hantverkskåren. Detta är inte bara viktigt för att utveckla branschen. Utan även för att bolagen och samhället skall stå rustade. Vid kommande högkonjunktur.

För att uppnå detta krävs att fler engagerar sig för att sprida kunskap om möjlighet till byggnation för uthyrning. Samt vilka regler som gäller kring detta. Här ligger både ett stort ansvar och en möjligheter för byggbolag, kommuner och regering. Att använda sig av den kommande lågkonjunkturens möjligheter!

/Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Leave your reply