Hållbar utveckling genom privatuthyrning!

Hållbar utveckling genom privatuthyrning

Main Home arbetar med att sprida kunskap och inspiration för ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhälle!

Rent praktiskt gör vi det genom att blogga samt konsultera privatpersoner, företag, stat och kommun med kunskapsuppbyggnad kring att bygga och utveckla villor med privatuthyrning.

Nu gör vi det även med vår digitala utbildning “Bo Gratis med Main Home“. Som guidar privatpersoner genom djungeln av regelverk byggtekniskt, skattemässigt samt civilrättsligt. Samtidigt som utbildningen visar på vad skillnaden blir för Dig, om du bor gratis (ex genom uthyrning av en extra lägenhet i din villa)

Med utbildningen följer även ett forum där vi tillsammans kan lära av varandra. Samt Main Home över tid delar med sig av objekt som kan byggas om, inspiration från andra som redan byggt om. Och mycket mera!

Vår första uthyrning räddade vår familj, då vår familj gick genom en kris. Det gjorde att vi hade möjlighet att gå ned i arbetstid. För att ha fullt fokus på barnen, då de behövde det som mest!

Detta blev startskottet för Main Home och varför vi brinner för att hjälpa fler till “ett gratis boende”. Och en mer hållbar livsstil, med tid för både familj och engagemang.

Vill främja byggande av privatuthyrningslägenheter

Vi arbetar främst för att påverka villaägare att skapa en eller fler separata lägenheter på villafastigheten. Det kan vara genom ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation av exempelvis ett Attefallshus.

Syftet med att framhäva just detta, är att det på det viset skapar ett avskilt eget boende. Både för hyresgäst och ägare. Vilket skapar mer långsiktigt hållbara boendelösningar att trivas i för alla.

Historiskt har privatuthyrning fått ett lite skamfilat rykte. Både pga en överprissättning samt att man främst hyrt ut enstaka rum. Vilket har odlat myten om “ett andra klassens boende” och bilder av studenten, den utlandsfödda eller den unga vuxna som bor med den elaka “hyrestanten”. Vilket bland annat varit en bild vissa intresseorganisationer aktivt arbetat för att bygga.

Detta vill vi förändra. Då det är negativt både för hela bostadsmarknaden, delningsekonomin samt alla som hade kunnat få en bostad på detta sätt.

Hur är privatuthyrning hållbart?

Att bygga separata lägenheter för privatuthyrning är hållbart både socialt, ekologiskt och ekonomiskt!

Exempel på effekter för socialt hållbart

 • Att bygga om hus till 2-familjshus är svårt att överklaga. Detta gör att man med lilla stegets kraft kan förtäta befintliga villaområden där det i princip bara finns ägt boende, med hyrt boende. I befolknings och inkomststatistik från ex Göteborg kan man se att staden är mer segregerad i områden med monokulturer av bara ägt boende alt bara hyrt boende. Områden med en blandad bebyggelse ger en mindre segregerad befolkningssammansättning.
 • Tillgång till fler hyresrätter i områden med hög del ägt boende gör att separerade föräldrar kan bo kvar i samma område, vilket minskar den sociala stressen samt ökad tid för “vardags logistiken” för separerade familjer i en redan stressad situation. Det är dessutom oftast kvinnan som tvingas lämna villan vid en separation då hon oftast har den sämre ekonomiska ställningen i hushållet. Med fler hyresrätter i samma stadsdel ökar chansen att båda föräldrarna kan stanna inom stadsdelen.
 • Unga och utlandsfödda som har svårt att få ett ägt boende i delar av Göteborg kan få möjlighet till en hyreslägenhet närmare sina jobb inom exempelvis service, skola och omsorg. Även detta skapar en mer uppblandad befolkning i stadsdelen. Vilket minskar de sociala barriärerna.
 • Äldre får möjlighet att bo kvar i sina hus fast på en mindre yta. Vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla istället för den otrygghet som idag oftast upplevs av äldre då de flyttar i hög ålder och inte känner igen varken området. Eller de som bor runtikring.

Exempel på effekter för ekologisk hållbart

 • Genom att fler frånskilda samt personer som arbetar med service i områden med en hög del ägt boende, även kan bo i stadsdelen. Minskar behovet av de dagliga resorna till och från arbete.
 • Förtätningen av villa-områdena skapar i sig ett ökat underlag för mer effektiv kollektivtrafik samt kommunal service. Vilket även det minskar behovet av transporter.
 • Förtätningen av redan bebyggda områden minskar behovet av att använda åkrar och skogar för nya bostäder. Samtidigt som den biologiska mångfalden är högre i villaområden, trädgårdarna tar upp en större del av regnvattnet samt att ljud och buller är lägre än i en mer stadsaktig bebyggelse.
 • Förtätningen utnyttjar även den kommunala infrastrukturen mer effektivt vilket minskar behovet av nyanlagda vägar, el och avloppsnät mm. Detta kan både minska de kommunala kostnaderna samt behovet av mark för infrastrukturen utöver materialåtgången som krävs i form av asfalt, cementrör och plattläggningar, metall och plast i ledningar mm.
 • Byggnationen av privatuthyrningslägenheter använder i huvudsak trä som byggmaterial framför betong och stål. Vid ombyggnationer utnyttjas redan befintliga delar av byggnaderna samt vid tillbyggnader krävs inte lika många “väggar” byggs. Samt att värmeförlusterna minskar då lägenheter ligger intill varandra eller ovanpå varandra.
 • Genom att dela av befintliga byggnader minskar vi den genomsnittliga boytan per person. I Sverige har vi i europeiska mått både en hög grad ensamhushåll, hög nivå på boyta per person samt relativt låg ålder för ungdomar att flytta hemifrån. Samtidigt har vi ett av Europas kallaste klimat. Kan vi minska antalet kvadratmeter boyta per person kommer vi både att minska behovet av uppvärmningskostnad samt behovet av konsumtion för att fylla ytan. Bägge är positiva ur ett klimathänseende.

Exempel på effekter för ekonomisk hållbart

 • De som bygger privatuthyrningslägenheter är små och medelstora bygg samt byggservice bolag. Det är inom dessa bolag som huvuddelen av de nya jobben skapas. Det är också dessa bolag som i huvudsak tar in lärlingar för som säkerställer att framtida byggprojekt kan genomföras.
 • Under högkonjunkturen är dessa bolag i huvudsak upptagna med att vara underleverantörer till de större bolagen. När lågkonjunkturen kommer. Så friställs dessa företag i första hand och behöver då istället konkurrera om jobben från privatpersonerna. I detta fallet villaägarna. Genom att öka byggandet av privatuthyrningslägenheter kan vi bibehålla arbetstillfällena i byggbranschen under lågkonjunkturen. Vilket medför en snabbare start av byggandet vid kommande högkonjunktur. Detta bibehåller både kompetensen i byggbranschen samtidigt som det minskar arbetslösheten om vi kan öka denna form av byggande.
 • Mindre bolag anställer lokalt samt köper sitt material i huvudsak lokalt. Detta innebär att vi stärker lokalsamhället vilket gynnar alla lokala verksamheter ekonomiskt.
 • Hyresintäkterna går till privatpersonen som bor i kommunen. Denne använder pengarna på 4 olika sätt. Hen sparar, amorterar, investerar eller konsumerar. De tre första är positivt för svensk ekonomi. Konsumtionen vi gör sker i huvudsak lokalt, vilket även det stärker lokalsamhället och främjar lokala verksamheter samt lokal handel.
 • Privatpersonen som skapar uthyrningen får en betydligt tryggare ekonomi. Vilket gör hen och hens familj betydligt mer kriståliga. Oavsett om det handlar om sjukdom i familjen, pandemi, eller arbetslöshet. Då en hyresintäkt på 5000 kr / månad för en byggnation på 800.000 kr möjliggör en minskad arbetstid på 18% för en person med 30.000 kr i bruttolön, till samma ekonomi. Alt 25% högre pension för någon med en bruttopension på 20.000 kr. Alt 85.000 kr per år i minskat behov av löneuttag, för en företagare.
 • Personer som får mer tid, pengar och energi över i vardagen skapar även nya ideér och möjligheter, vilket i sig föder entreprenörskap och kreativitet. Eller bara extra tid med barnen. Vilket även det kan öka samhällets intäkter samt minska dess kostnader.

Förändring genom många små steg!

Genom att vår blogg, vår digitala utbildning med tillhörande forum och vårt påverkansarbete vill vi bidra till ett förflyttat fokus och förståelse för att skapa en tryggare ekonomi både för sig själv samt för samhället

Därför har vi valt att sälja den digitala utbildningen till ett pris av 1 till 2 konsulttimmar (1897 kr inkl moms 20-09-08). Då vi på detta sätt vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom många små steg!

// Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Detta inlägg är skrivit som en del i ansökan om stipendiet Tänk:Om från Göteborgs Energi

KÖP VÅR UTBILDNING – Bo Gratis med Main Home

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply